Publisert: 20.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Avlsmålet for yorkshire oppgraderes

Nå på sensommeren er det planlagt å oppgradere avlsmålet for svensk yorkshire. Slaktegrisegenskaper kommer blant annet inn som ny egenskap. Yorkshirepopulasjonen produserte 2629 renrasekull i fjor, og målet er å øke til 3500 kull i 2010.


Avlsmålet for yorkshire oppgraderes

Nå på sensommeren er det planlagt å oppgradere avlsmålet for svensk yorkshire. Slaktegrisegenskaper kommer blant annet inn som ny egenskap. Yorkshirepopulasjonen produserte 2629 renrasekull i fjor, og målet er å øke til 3500 kull i 2010.

Tradisjonen tro ble det avholdt møte for avlsbesetningene som driver renavl på yorkshire og hampshire i Sverige i Mullsjö i nærheten av Jönköping, denne gang 1. – 2. april. I tillegg var besetninger som er tilknyttet populasjonene fra Norge, Kjell Gunnar Gravningen (yorkshire) og Berit og Kjell Bjørneng (hampshire), samt Arttu Flèn (hampshire) fra Finland invitert.

Jeanette Elander, Ludvig Nilsson og Heikki Hassinen, alle fra Nordic Genetics, orienterte om nyheter fra selskapet. Det ble som forventet en temperert diskusjon rundt planlagt utprøving av dansk yorkshire og landsvin mot svensk yorkshire og norsk landsvin.

I tillegg til de to nevnte norske besetningseierne var også Bjarne Jakob Trodahl og undertegnede, begge Norsvin, med på møtet. Oppholdet hadde to formål; deltakelse på Nordic Genetics’ møte for foredlingsbesetningene, og besøk på Hållsta seminstasjon for å få en grundig gjennomgang av de yorkshirerånene som står der. Det er disse rånene Kjell Gunnar Gravningen bestiller sæd fra til sine yorkshirepurker.

Justeres på sensommeren

Maria Kihlberg og Hans-Johan Lennartsson, begge Nordic Genetics, gikk gjennom status for yorkshire- og hampshirepopulasjonene. Avlsmålet og avlsverdi- beregningene ble justert i juli 2008, og det kommer en oppgradering sommeren 2009 der blant annet slakteprosent kommer inn som ny egenskap.

I yorkshirepopulasjonen ble det i 2008 produsert 2629 renrasekull, og i løpet av 2010 er planen å øke til 3500 kull. Petra Mattsson fra Svenska Pig, tidligere student ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), hadde en interessant gjennomgang av status for defekter i de svenske svinerasene og tiltak for å holde kontroll i bruksbesetningene. Frekvensene er generelt lave, og årsakene er ofte sammensatte, både miljøbetinget og arvelig betinget.

Mye forskning på gang

Helena Chalkias, stipendiat ved SLU, holder på med en doktorgrad vedrørende spenekvalitet. Hun kunne fortelle at ofte var de unormale og inverterte spenene i nærheten av navlen. Stipendiat Helena Lundgren ved SLU jobber også med en doktorgrad, og hun analyserer data fra det pågående holdprosjektet der registreringene (data) hentes fra norske landsvinforedlingsbesetninger.

Tittelen på hennes forskningsarbeid er «Många snabbväxande smågrisar – på suggans bekostnad?». Hun skal med andre ord se på sammenhenger mellom smågristilvekst (3-ukersdata) og egenskaper registrert på purkene som hold ved grising og avvenning, fôropptak ved tre ukers veiing, og skuldersår.

Forsker Kjell Andersson ved SLU presenterte en skisse for et nytt planlagt forskningssenter på Lövsta utenfor Uppsala. Det er snakk om å bygge nye fjøs for forskning på gris (kombinert produksjon), mjølkeku, hester, småfe og fjørfe hvor det kan kjøres større forsøk. Benedicta Molander fra Svenska Djurhälsovården fortalte om status for Circovirus, PCV2.

Svenskene er nå i gang med å omsette griser som er vaksinert til produsenter som krever det. Kerstin Sigfridsson fra Svenska Lantmännen holdt foredrag om hvordan fôrtype og fôringsregime kan påvirke dyrs prestasjoner i avlsbesetningene. Det kommer nå nye fôrblandinger designet for avlsbesetningene i Sverige.

Seminstasjonen Hållsta

Hållsta seminstasjon ligger utenfor Eskilstuna. Det er herfra Kjell Gunnar Gravningen mottar sæd til sine norske yorkshirepurker. Ut fra de beste kombinasjonene produserer Kjell Gunnar yorkshireråner som brukes i Norge. Han produserer også eksportkandidater til markeder Norsvin er inne i hvis de ikke mottar sæd fra Norsvin.

Det er også en annen seminstasjon som er tilknyttet Nordic Genetics, Hörby i Skåne. Men det tas ikke sæd fra denne stasjonen inn til Norge på grunn av smitterisiko. I Sverige felttester (unggrismåler) man nesten alle råner som blir født i foredlingsbesetningene. En har intensivert bruk av rånestasjonen Månseryd, så om lag 1000 yorkshireråner gjennomfører testen der. I dag selekteres cirka 70 prosent av rånene fra felttest og 30 prosent fra rånetest.