Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Avlivingskurs med teori og praksis

Helsetjenesten for svin har utviklet kurs i avliving av gris på gården. 12 januar deltok 11 ivrige

svineprodusenter på kurs i Tønsberg.


Avlivingskurs med teori og praksis

Helsetjenesten for svin har utviklet kurs i avliving av gris på gården. 12 januar deltok 11 ivrige

svineprodusenter på kurs i Tønsberg.

Ledelsen i Helsetjenesten for svin og Animalia har samarbeidet med

helsetjenestekonsulentene ved slakteriene for å utvikle et kurs i avliving av gris på

gården, et kurs beregnet på produsentene. Intensjonen med kurset er å forhindre at dyr som ikke lar seg behandle lider unødig. Det er viktig å ha tilstrekkelig kunnskap om avliving ,både hvordan det utføres riktig, og når det er påkrevet.

Kurset består av en teoridel og en praktisk del. Det tar for seg regelverket, håndtering av sjuke og

skadde dyr, vurdering av transportdyktighet, kriterier for avliving, samt bedøving og avliving.

Veterinærkonsulentene leder kursene som avholdes regionalt i samarbeid med slakteriene.

Det har vært stor interesse for kurset over hele landet.

Nortura Øst har avholdt tre kurs, og har planer om flere.

Helsetjenesteveterinærene Maria Stenklev og Audun Skomsøy holdt kurs på Norturas anlegg i

Tønsberg, 12.januar, og 11 produsenter deltok.

Kurset startet med at alle fikk prøve å stikke ferdig bedøvede dyr. Deretter ble det en grundig

teoretisk gjennomgang, før kurset ble avsluttet med at alle fikk prøve boltepistol mot avkappede

hoder. Noen hoder ble delt så man kunne sjekke at bolten hadde truffet der den skulle.

Det var stor enighet blant produsentene om at dette hadde vært et svært nyttig kurs. Flere dro hjem

med en “aha-opplevelse” og vil nå føle seg tryggere neste gang det blir aktuelt å avlive gris hjemme

på gården.

Ønsker du å delta på kurs? Ta kontakt med Helsetjenestekonsulenten i ditt slakteri.

http://www.animalia.no/helsetjenestekonsulenter