Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Avl blir tema i studieheftet

Hovedtema for årets studiehefte er avl. Jo bedre Norsvins eiere forstår avl, jo bedre grunnlag har dere som er eiere for å påvirke Norsvin slik at vi sammen når målene vi har satt oss.


Avl blir tema i studieheftet

Hovedtema for årets studiehefte er avl. Jo bedre Norsvins eiere forstår avl, jo bedre grunnlag har dere som er eiere for å påvirke Norsvin slik at vi sammen når målene vi har satt oss.

 

Ambisjonen er stor – ”Et ledende avl og seminselskap”. Tenk så artig at norsk landbruk stolt kan få til eksport av gener basert på 50 års godt arbeid. Hvordan skal vi sammen få utviklet dette?

I årets studiehefte har vi valgt følgende inndeling:

Innledende kapitel om avl og historie. Avl opptar oss alle, og er bakgrunn for vår eksistens.

Hvordan er avlsarbeidet organisert, og hva er viktig. I dette kapitelet presenteres måten vi jobber på, avlstiltak og opplegget som gjør at vi nå når internasjonal oppmerksomhet.

Hva har vi oppnådd? Her presenterer vi resultater!

Norsvin ut i verden. I dette kapitelet beskriver vi Norsvins satsing i utlandet og hvilke markeder vi nå er i.

Avl kan være litt komplisert. Vi har derfor prøvd å skrive det så logisk som mulig og har en egen side med forklaring av begreper. Vi har valgt mye bilder og tekstbokser for å lette lesingen. På kveld to oppfordrer vi dere til å invitere en foredlingsbesetning til å fortelle om hvordan det er å drive avl. Dette vil nok gjøre lesingen lettere og mer interessant. En overraskelse er med i studieheftet – ja for det skal jo være artig! Studieheftet og studieringen skal være et trivelig treffsted hvor fag og sosialt samvær forenes.

Nytt av året er at vi appellerer til konkurranse. Vi lager en egen side på norsvin.no der hver studiering skriver inn svar på spørsmålene fra hver kveld. Slik får vi nyttige tilbakemeldinger fra dere, og dere kan konkurrere med naboringen! Følg med på tidsfrister! Vi lokker med fine premier. Vinnerlaget får dekket seminaravgifta på neste Gris i-arrangement!

Nå har vi tenkt og skrevet og prøvd så godt vi kan. Nå er det deres tur til å vise at verdens beste genetikk kommer fra verdens beste svineprodusenter! Ha det gøy, lær masse og bli med på konkurransen!

 

Trenger flere griseavlere

Som dere kunne lese i forrige nummer av Svin, så søker Norsvin i disse dager produsenter som kan tenke seg å drive foredlingsbesetninger med landsvin. Kan det være aktuelt for deg eller noen du kjenner? Å drive foredlingsbesetning kan være en krevende, men svært givende jobb. Da blir du med helt i front av Norsvinlaget som jobber for å lage verdens beste gris!