Publisert: 19.10.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Avhengig av import

Endringen i Kinas produksjonsmodell, kombinert med begrenset tilgang på land og vann, gir grunn til å spørre om Kina kan greie å møte den økende etterspørselen etter svineproduksjon.


Avhengig av import

Endringen i Kinas produksjonsmodell, kombinert med begrenset tilgang på land og vann, gir grunn til å spørre om Kina kan greie å møte den økende etterspørselen etter svineproduksjon.

Myndighetene prioriterer selvforsyning, og Rabobank forventer at Kina i hovedsak vil bli selvforsynt igjen. Men mye tyder på at landet på middels og lang sikt vil være avhengig av resten av verden for å få nok fôr. Kinas svinekjøttmarked forventes å øke fra dagens 49 millioner tonn til 60 millioner tonn innen 2020.

Etterspørselen vi hovedsakelig dekkes av lokale tilførsler. Men handel med svinekjøtt ventes å bli viktigere, og import av svinekjøtt vil være en midlertidig løsning for å fylle mangelen. Kineserne har en sterk preferanse for ferskt kjøtt, noe som gjør importert frossent kjøtt upopulært hos utsalgsstedene. Men det har hendt at importert frossent svinekjøtt har blitt kjøpt inn for å fylle myndighetenes reserver og at det har blitt sluppet på markedet i underskuddssituasjoner. Spiselige biprodukter fra svin (innvoller o.l.) har blitt importert i økende volumer. Etter at Kina igjen blir selvforsynt med svinekjøtt vil det ventelig finnes et langsiktig potensiale for import av spesifikke svineprodukter som for eksempel biprodukter, høykvalitetsprodukter og avlsdyr.