Publisert: 06.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Avfall fra Omega-3


Avfall fra Omega-3

 

Uff Urea rester er et avfallsprodukt fra behandling av fiskeolje. Det er et produkt fra Pronova Biocare i Sandefjord. Pronova produserer Omega-3 tabletter, og urea blir et biprodukt i denne produksjonen. Ved produksjon oppløses ren urea i fiskeolje. Det skjer en utfelling så oljen får høyere innhold av Omega-3.

Ureaen er et avfallsprodukt i produksjonen, og markedsføring/ salg av dette verdifulle avfallsproduktet er satt bort på lang kontrakt til det danske selskapet Modern By-Products A/S (MBP).

– Salget av Omega-3 er økende. Dermed blir det også stadig mer urearester, sier salgssjef biprodukter i MBP, Bjørn Samuelsson. I dag produserer Pronova daglig rundt 10 tonn urea som MPB sender rett til kunder straks man har et billass. Mottakere er først og fremst bønder i Sverige og særlig Danmark. Danske bønder spredde 1000 tonn urearester fra Norge i fjor.

– Men vi vil gjerne ha norske kunder. Det er i litt bakvendt at vi skal sende dette forbi norske bønder som kan være interessert, sier Samuelsson. Han holder hus i MBPs hovedkontor ved København, men har svensk avstamming og tar sommerferien i Norge.

Urearestene selger Samuelsson for 830 kroner tonnet hvis du kjøper et helt billass med ca. 25 tonn. Da må kunden selv stå for lossing av bilen.

– Vi kan holde denne prisen fra Stavanger til Hamar, opplyser Samuelsson og foreslår at flere slår seg sammen og deler på et billass. For å være sikker på å få, må du imidlertid bestille i god tid.

– Vi har ikke noe lager, men sender dette rett til kunde etter ordrelister, forklarer Samuelsson. Han gir litt rabatt til de som kan ta imot urea om høsten.

Ureaen leveres i storsekk og er i pulverform. Den lukter svakt fiskeolje og inneholder også en del av dette. Pulverformen og enkelte klumper gjør at den passer best å spre i våt form. Våtspredning er samtidig en fordel fordi det gir klart minst nitrogentap (ca. 10 prosent N-tap i følge danske tester). Holdbarheten skal være god, hvilket betyr at dette kan lagres over vinteren.

– Hvis sekkene står tørt og luftig kan de fint lagres i to år, mener Samuelsson. En ulempe er at storsekkene varierer i vekt fra 700 til 900 kg og ikke er merket med eksakt innhold i kg. Det er lassene som veies. De fleste sekkene ligger imidlertid rundt 800 kg i vekt.

Modern By-Products har også flere avfallsprodukter som kan passe svineprodusenter, for eksempel mjølkepulver fra fabrikk i Belgia eller ren K-gjødsel. Men de er per i dag ikke i salg i Norge.