Publisert: 08.11.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Autronica kutter ut landbruk


Autronica kutter ut landbruk

 

Autronica er nest største aktør på brannvarlingsanlegg til landbruk i Norge. Men nå har de bestemt seg for å trappe ned på landbrukssatsingen.

– Vi vil garantert serve eksisterende anlegg og holde lager for reservedeler fram til 2015. Trolig vil vi gjøre dette enda lenger og kanskje så mye som ti år fram i tid. Men på et eller annet tidspunkt må de som har slike anlegg finne andre løsninger, sier markedsdirektør Per Glasø i Autronica. I sum gjelder det trolig rundt 3000 brannvarslingsanlegg hos bønder i Norge. Det er solgt spesielt mange slike anlegg i Nord- Trøndelag og Østfold.

Det er nye krav til aspirasjonsdetektorer både i Norge og EU som er bakgrunnen for det som nå skjer. I tillegg er markedet lite. Kravene til virkemåten i landbruksmiljøer med støv, fuktighet og ammoniakkgasser har blitt svært strenge. Autronica har per i dag kanskje det mest  servicevennlige anlegget i Norge. De skal også satse videre på brannvarsling, men ikke spesielt til landbruk. I dag er Norge ledende i Europa på brannvarslingsanlegg til landbruk grunnet lovpålagte krav. Elotec, markedsleder i Norge, satser nå for eksempel i Sverige der markedet er mer i startfasen. Elotec har klart størst markedsandel på norske gårder med nær 20 000 anlegg. Teknisk funger Autronica og Eletec ulikt slik at det er vanskelig å skifte fra den ene til den andre. Å bytte anlegg vil fort  koste et sekssifret kronebeløp.

– Det stemmer at bønder som har Autronica-anlegg får en utfordring en gang etter 2015. Vi vil prøve finne løsninger slik at kundene ikke trenger skifte ut hele anlegget. Vi har foreløpig relativt god tid på dette, sier fagdirektør Odd Rød. i Gjensidige.