Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Automatisk veiing og storbinger fungerer, men svakere resultater

Flere europeiske svineprodusenter har latt seg inspirere av amerikanske systemer med storbinger til slaktegrisene og automatisk veiing. Men nå kommer det en pekefinger i været.


Automatisk veiing og storbinger fungerer, men svakere resultater

Flere europeiske svineprodusenter har latt seg inspirere av amerikanske systemer med storbinger til slaktegrisene og automatisk veiing. Men nå kommer det en pekefinger i været.

 

Noe vitenskapelig forsøk er det ikke. Men prosjektleder Henriette Steinmetz fra Dansk Svineproduktion sier i vårt danske søsterblad Svin at produksjonsresultatene blir dårligere.

– Foreløpige resultater fra to slaktegrisbesetninger viser at storbinger (løsdrift) med automatisk veiing er utmerket hvis en tenker på funksjon og andre forhold. Det er ro rundt grisene, og det er lett å komme rundt til dem fordi det ikke er så mye inventar som i tradisjonelle grisefjøs. Men det ser verre ut når det gjelder produksjonsresultater. I de to besetningene vi har sett på ligger daglig tilvekst 50-100 gram under tilveksten i tradisjonelle slaktegrishus. I tillegg kommer det dårligere fôrutnyttelse på 0,1 FEg per kilo tilvekst. Dødeligheten er også én til to prosent høyere enn for griser i tradisjonelle slaktegrisbinger, sier hun.

En viktig grunn til at mange har falt for disse løsningene er naturligvis spart arbeid og veiing i forbindelse med levering. Tanken er å minske arbeidsforbruket, få bedre oversikt over gjennomsnittlig tilvekst på storbingenivå, mulighet for fasefôring og optimering av slaktevektene.