Publisert: 03.11.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Automatisk tildeling av nummerserier til merka smågris

Funksjonen for automatisk tildeling av individnummer til smågris er nå oppgradert slik at ulike kullraser kan få nummer i forskjellige nummerserier.

 


Automatisk tildeling av nummerserier til merka smågris

Funksjonen for automatisk tildeling av individnummer til smågris er nå oppgradert slik at ulike kullraser kan få nummer i forskjellige nummerserier.

 

Mange besetninger har etterspurt en funksjon i Ingris der vi får med forslag til nummerering av merka smågris, og hvor hver kullrase har sin egen nummerserie. Ingris er nå oppgradert med en slik funksjon. Dette fungerer slik at det foreslås forskjellig nummerserier ved registrering av grising på for eksempel landsvin og hybridkull født i besetningen. Funksjonen er slik at den kan overstyres med manuell inntasting av individnummer i forbindelse med registrering av grising.

Brukeren kan selv velge om programmet skal foreslå nummerserie på smågrisene ved registrering av grising, eller ikke. Ingris er innstilt slik at du må skru på denne funksjonen i ”Brukervalg” for den til å virke. Ønsker brukeren forslag på individnummer må det angis hvilke nummerserie det skal foreslås nummer for til de ulike rasene. Har du bare en rase fylles det kun ut for den aktuelle rasen. Når alle nummer i en angitt serie er brukt opp må brukeren bare overskrive med en ny ledig nummerserie i brukervalg.

I forbindelse med registrering av grising vil Ingris automatisk foreslå det første ledige intervallet for fra-til nummer inne den nummerserien som er angitt for den aktuelle kullrasen. Det settes av like mange individnummer som det er levende fødte i kullet. Dersom det tidligere er brukt enkelte individnummer hist og her vil Ingris gjøre et hopp og begynne på nummeret etter det brukte nummeret når det ikke er flere ledige nummer i forkant av nummeret som er brukt før.

Ved lagring av grising der det er registrert nummer fra og til for opprettes hver av grisungene i kullet på vanlig måte med eget individnummer i ”Merka smågris”.

Funksjonen ”skrues på” i menypunktet ”Brukervalg” ved å:1) Markere for ”Ja” ved ”Foreslå nummerserie på merka smågris”2) Velge rase og angi nummerserie i feltene ”serie start” og ”serie stopp”3) Lagre registreringene med lagreknappen nederst på siden.

 

Selve forslaget til individnummer registreringen av merkingen skjer i ”Grising”:1) Registrer som vanlig purkenummer, dato for grising, antall levende fødte og antall dødfødte og trykk ”Enter” for lagring av linja.2) Programmet viser nå grisingsregistreringen med tildelte individnummer i feltene ”Fra nr” og ”Til nr”