Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

AS på vei inn i svinenæringa

Aksjeselskap som driftsform er i ferd med å bli vanlig innen svinenæringa. Flere nav i purkeringer er organisert som AS, men også enkelte andre organiserer svineproduksjonen som aksjeselskap.


AS på vei inn i svinenæringa

Aksjeselskap som driftsform er i ferd med å bli vanlig innen svinenæringa. Flere nav i purkeringer er organisert som AS, men også enkelte andre organiserer svineproduksjonen som aksjeselskap.

 

Å finansiere et grisehus med produksjon opp til konsesjonsgrensa i dag krever mye penger. Særlig hvis det er snakk om navet i purkering. Men også en bruksbesetning med smågrisproduksjon opp til konsesjonsgrensa kan nærme seg tosifrete millioninvesteringer. Store investeringer kombinert med økt risiko er hovedforklaringen på at flere grisehus etter hvert er aksjeselskap.

I Sverige er ikke bare nav, men også satellitter og vanlige besetninger organisert som AS. Ofte skyldes det skattemessige forhold, men også her er store investeringer og økt risiko viktig for organiseringen.

I Ringsaker i Hedmark er det totalt investert rundt 15 millioner i den nye purkeringen Næra Gris AS. Her står tre aksjeeiere i eiendomsselskapet bak et nybygd grisehus på utskilt tomt. To av disse driver med gris fra før, og det er bare Knut Reidar Buraas som har aksjer i selve driftsselskapet til purkeringen. Driftsselskapet har investert i livdyr og fôrlager og leier grisehuset fra eiendomsselskapet. Det er også Buraas pluss en ansatt som drifter purkeringen.

Sørøst i Hedmark finner vi trolig landets første AS med svineproduksjon. Snusjara purkering AS ble dannet i 1997 av Erik Gjermshus og Terje Weding. Her er begge to både eiere og står for den daglige drifta. De har bare dannet ett aksjeselskap.

Også den nye purkeringen i Møre og Romsdal vil organiseres som et AS. Der overdrar i år Solveig og Edwin Lindset gården til neste generasjon mens de selv bygger nav på utskilt tomt. Dette blir også et selskap der Edwin og Solveig eier aksjene.

Aura Gris AS i Skjåk i Oppland har derimot hele 10 aksjeeiere og to ulike aksjeselskaper. Et selskap eier grisehuset og tomta, og et selskap står for drifta. De aller fleste eierne er private. Også den lokale mølla er inne i bildet.

Men det finnes også svine-AS som ikke er nav. I Skiptvet i Østfold er aksjeselskapet Mørk Engebretsen Invest AS involvert i en betydelig svineproduksjon både i Norge og utlandet. Eierne er Henrik Mørk Eek og Svein Engebretsen. I Skiptvet har de bygd fylkets største grisehus med smågrisproduksjon uten å eie eget spredeareal. De har også omfattende fôrproduksjon, og fakturerer andre svineprodusenter for tjenester. De får også avregninger fra slakteriet sendt til felles adresse. Selve svineproduksjonen er imidlertid på hver enkelts hånd. Det satte nylig fylkesmannens landbruksavdeling spørsmålstegn ved, men Statens Landbruksforvaltning godkjente organiseringen av driftsopplegget (Svin nr. 3-05).