Publisert: 29.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

AS Aarsland Gris

På Hå i Rogaland har Margaret og Abraham Aarsland finansiert nytt grisehus som et aksjeselskap der tremenningen Martin Aarsland eier halve grisehuset.


AS Aarsland Gris

På Hå i Rogaland har Margaret og Abraham Aarsland finansiert nytt grisehus som et aksjeselskap der tremenningen Martin Aarsland eier halve grisehuset.

 

På Aarsland i Hå i Rogaland satses det på husdyr. I fjor ble det bygd både nytt løsdriftsfjøs for 65 kyr og nytt grisehus. Til sammen er investert cirka ni millioner pluss egeninnsats. Kufjøset er finansiert på tradisjonelt vis med banklån og egenkapital. Det skal drives som samdrift mellom to generasjoner. Investeringene er dermed et ledd i at sønnen Elling og hans kone Sikke trer inn i drifta.

Samtidig ble det altså bygd et grisehus på 18 x 70 meter. Det rommer en kombinert produksjon med 80 FTS lightbinger, der åtte-ni smågris fôres fram til slakt. For å finansiere grisehuset er det dannet et AS der Abrahams tremenning og kamerat Martin Aarsland eier halvparten av aksjene.

AS-finansieringen sammen med Martin gjorde det mulig å få gjennomført en så stor investering, sier Abraham. Martin driver møbelfabrikk, og er veldig interessert i landbruk. Han synes derfor en andel i et grisehus hørtes spennende ut, men tanken er at gården skal kjøpe tilbake aksjer etter hvert som økonomien tillater det.

 

ARBEID GODTGJØRES FØRST

Det er Abraham og Margaret som står for den daglige drifta i grisehuset.

– Vi har gjort det slik at denne jobben regnes som 3/4 årsverk, og det tas først ut en avtalt lønn. Deretter skal renter og avdrag dekkes før det blir eventuell avkastning på investert egenkapital, forteller Abraham. Han tror også timetallet de går ut fra kan passe med virkeligheten, men det får de se etter hvert. Mesteparten av gjødselkjøringa settes bort og er ikke i timetallet.

Selve grisehuset er bygd solid med betongvegger, glassfiberinnredning og spalter i støpejern. Ventilasjonen er enkel med pustende himling. Et våtfôringsanlegg sørger for fôring. En del av innredning/ inventar vil trolig kunne holde i de avtalte 20 år. Men en viss modernisering/ investering vil være aktuell om 10–15 år.

– Den utfordringen får vi ta. Vi skal nok klare å bli enig om hvordan vi gjør det, sier Abraham.

 

FUNGERER BRA

Det praktiseres sju ukers puljedrift hos Aarsland. Det betyr at et par intensive uker følges av fire-fem roligere uker. Antall avvente for de to første puljene ble 11 smågris i snitt. Når dette skrives er Aarsland i ferd med å slakte gris fra første pulje.

– Jeg er godt fornøyd med resultatet så langt. Grisehuset ser ut til å fungere slik det skal, sier Abraham.

Det er FTS-binger med tverrtro og en lys og trivelig bedekningsavdeling. Under bedekning går purkene i 70 cm brede fikseringsbåser. Ellers holder de til i binger med korte eteskiller. Rånen slippes løs i 1,30 meter bred gang foran bedekningsbåsene.