Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Årets jordbruksoppgjør!

Norsvin mener at det er behov for å styrke økonomien til svineprodusenten tilsvarende 1,00 krone pr. kg kjøtt. Dette mener vi kan gjøres ved en målprisøkning på 50 øre/kg, og at de resterende 50 ørene tas i form av reduserte kostnader. Vi ser at avstanden mellom målprisen som avtales ved jordbruksoppgjøret og det svineprodusenten får for slaktet sitt har økt det siste året, noe som betyr at slakteriene har økt sine marginer.


Årets jordbruksoppgjør!

Norsvin mener at det er behov for å styrke økonomien til svineprodusenten tilsvarende 1,00 krone pr. kg kjøtt. Dette mener vi kan gjøres ved en målprisøkning på 50 øre/kg, og at de resterende 50 ørene tas i form av reduserte kostnader. Vi ser at avstanden mellom målprisen som avtales ved jordbruksoppgjøret og det svineprodusenten får for slaktet sitt har økt det siste året, noe som betyr at slakteriene har økt sine marginer.

 

Sannsynligvis har ikke slakteriene klart å ta ut effektivitetsgevinsten i takt med økte kostnader. Dette er uheldig siden det for svineprodusenten er av vesentlig betydning at denne avstanden er minst mulig.

Vi mener at kornprisen må reduseres med 10 øre, noe som i neste omgang vil gi utslag i reduserte kraftforkostnader på 50 øre/kg kjøtt. Det er ikke ensidig enkelt å kreve nedgang i kornpris for Norsvin siden en stor del av Norsvins medlemmer også produserer vesentlige mengder med korn. Likevel mener vi det er riktig å gjøre det, for å få ned kraftfôrutgiftene våre, som er nesten halvparten av det vi får betalt pr. kg. kjøtt. Vi mener samtidig at det må settes inn andre tiltak som gjør at økonomien i kornproduksjon ikke svekkes ytterligere. Dette mener vi bla. kan gjøres i form av økte arealtilskudd. Dette er hovedtrekkene i våre krav. Samtidig ser vi at dette kommer til å bli et tøft jordbruksoppgjør, hvor tilbudet fra staten trolig ikke blir av det mest positive slaget. Utfordringen for forhandlingsutvalget blir å prioritere, og da tas statistikken og tallmaterialet i bruk. Og slik det har vært de siste årene har svineprodusenten kommet godt ut her, og vi vet at situasjonen i andre husdyrproduksjoner er meget presset. Det er derfor grunn til å frykte at svineprodusenten dessverre ikke er av den gruppen som vil bli høyest prioritert i år. Men det blir helt feil hvis det er slik at svineprodusentene, som i alle tider har vært omstillingsvillige og tatt utfordringene de har blitt pålagt, og gjort noe positivt ut av det, skal straffes. De har sett at litt ekstra innsats premieres med bedre resultater i fjøset, noe som bedrer økonomien til den enkelte. Det er sterkt betenkelig hvis prioriteringene blir slik at styrking av økonomien i en produksjon resulterer i at økonomien i en annen produksjon svekkes. Etter fjorårets forhandlinger uttalte flertallet i Stortinget (alle unntatt Frp) at jordbruket selv burde få beholde en vesentlig del av produktivitetsgevinsten. Derfor vil jeg understreke hvor viktig det er at vi jobber for at målpris på gris ikke senkes ved årets jordbruksoppgjør.