Publisert: 17.05.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Årets beste besetninger

For første gang i historien kåres årets besetninger i Norge basert på Ingrisresultater. I våre naboland har dette lenge vært en årlig tradisjon.

 


Årets beste besetninger

For første gang i historien kåres årets besetninger i Norge basert på Ingrisresultater. I våre naboland har dette lenge vært en årlig tradisjon.

 

Data som sendes til sentralt Ingrislager er hver enkelt bondes eiendom, og skal i utgangspunket kun inngå en del av større gjennomsnittsberegninger. Enkeltprodusenters resultater vil aldri bli offentliggjort uten at den enkelte produsent har gitt tillatelse til dette. Vi vil derfor presisere at i forbindelse med premiering og offentliggjøring av de beste resultatene i Svin, har alle disse besetningene blitt forespurt og gitt sitt samtykke til at resultatene settes på trykk.

 

Smågris

 

Årets beste besetning med smågrisregistreringer har Atle Myhre. Rangeringen av besetningene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet til en dekningsbidragsindeks. Det er kun 34 besetninger som har registrert fôrforbruk hos smågris, slik at vi har valgt å lage ei liste over de fem beste besetningene. Det som kjennetegner Myhres tall er god tilvekst, lavt fôrforbruk og ikke minst svært lav dødelighet i smågrisperioden. Vinnerbesetningen har en daglig tilvekst som er 65 gram høyere en gjennomsnittet, et fôrforbruk som er 0,32 FE pr kilo tilvekst lavere enn gjennomsnittet, og et tap som er 1,6%-poeng lavere enn snittet.

Plassering Navn Daglig tilvekst, gram FE per kg tilvekst Dødlighet, % DB, indeks Innvekt, kg Utvekt, kg Antall griser1 Atle Myhre 539 1,70 0,20 400 10,0 39,3 12662 Martin Skovseth 518 1,81 0,70 385 10,2 31,9 4273 Solfrid og Espen Revfem 526 1,91 0,40 382 10,1 30,7 8254 Margrete/Sigbjørn Alsvik 507 1,88 0,40 381 10,0 31,3 22065 Heieren Hans Kr. 511 1,83 1,10 380 10,3 33,1 717Gjennomsnitt alle i Ingris 474 2,02 1,8 374 10,5 31,4 1120

 

Slaktegris

 

Vinneren av kåringen av beste slaktegrisresultater heter Arne Sesseng, og han er i en klasse for seg selv. Det utrolig lave fôrforbruket er mest i øyenfallende. Sessengs griser bruker hele 0,73 FE mindre fôr på å vokse en kilo sammenlignet med gjennomsnittet i Ingris. Vinnerbesetningen har også en svært høy daglig tilvekst kombinert med høy kjøttprosent. Tilveksten i denne besetningen er snaut 250 gram høyere per dag enn hos gjennomsnittet i Ingris. På samme måte som for smågris, er resultatene vektlagt og omregnet til et dekningsbidragsindeks hvor også kjøttprosent er tatt med i beregningene.

Plassering Navn Daglig tilvekst, gram FE kg tilvekst Kjøttprosent Dødlighet, % DB, indeks Innvekt, kg Slaktevekt, kg Kasserte, % Antall griser1 Arne J. Sesseng 1186 2,01 61,2 1,30 549 28,3 79,6 0,3 7562 Bjørn Ole Inderberg 980 2,50 61,5 0,87 377 28,9 77,7 0,8 2353 Øystein Apeland 1085 2,43 59,8 1,50 363 29,2 84,9 0,0 4844 Ole Jonny Rugsveen 1040 2,54 60,4 1,80 337 37,0 77,3 0,1 8315 Stein Erik Meisingset 1068 2,49 59,6 1,60 335 32,4 73,8 1,0 10726 Jørgen Medlien 1117 2,46 58,9 1,90 331 33,5 87,7 0,8 14487 Lars Magne Blikra 992 2,55 60,6 1,90 325 31,5 79,7 0,2 16198 Gaute Halleland 944 2,50 60,1 1,05 318 26,6 74,4 0,4 8489 Tormod Holtmoen 971 2,57 60,2 0,60 318 30,3 74,9 0,1 71710 Knut Helmer Feltstykket 1082 2,48 58,6 1,00 317 28,5 77,7 0,6 501Gjennomsnitt alle i Ingris 942 2,74 59,1 1,7 269 30,5 79,5 0,5 927

 

Purker

 

Det lar seg gjøre å oppnå toppresultater også under norske forhold. Landets beste besetning finnes hos Sissel og Trond Mehus med 30,22 beregna avvente per årspurke i 2009. Mehus produserer dermed 7 griser mer per årspurke enn gjennomsnittet i Ingris, og hvis vi kikker ned mot den dårligste tredjedelen er avstanden nesten 11 griser per årspurke. Besetningene er rangert ut fra nøkkeltallet ”Beregna avvente per årspurke” som gir et godt bilde av den totale effektiviteten hos purkene. Nøkkeltallet innbefatter både reproduksjon, tomdager, kullstørrelse og avvenningsvekt hos purkene fra første gangs bedekning fram til avvenning og utslakting etter siste kull. Vinnerbesetningen skiller seg ut ved å ha både store kull og tunge griser ved avvenning. Sammenlignet med gjennomsnittet i Ingris har de nesten 2,5 grisunge mer avvent per kull. I tillegg har de god grisingsprosent, høyt på antall kull per årspurke og har lite tomdager.

Plassering Navn Bergna avvente per årspurke Ant.årspurker % 1. kull Levendefødt per kull Dødfødt per kull Avvent per kull Alder ved avvenning Vekt ved avvenning % tap fram til avvenning Tomdager per kull Grisingsprosent inkl. solgt drektige Kull per årspurke Ingrisingsalder1 Sissel og Trond Mehus 30,22 86 36,0 15,3 0,9 13,3 32 11,2 13,4 10 88,4 2,30 3322 Kjell Skuterud 28,91 52 25,4 14,5 1,0 13,0 35 10,7 10,3 12 91,7 2,23 3253 Line og Atle Hopstad 28,74 56 40,1 13,4 1,1 12,3 34 11,0 7,8 7 94,8 2,32 3404 Jon Arne Lesund 28,62 31 25,0 14,4 1,3 12,6 36 10,0 12,7 10 89,3 2,28 3465 Margrete og Sigbjørn Alsvik 28,53 80 25,4 14,1 0,9 12,4 33 9,9 11,7 9 91,4 2,31 3636 Clara Agnete Hveem 28,40 28 43,9 13,4 1,2 12,5 30 10,1 6,7 12 78,0 2,28 3507 Anne Grete Jørgensen 28,30 101 34,6 13,7 0,9 12,4 34 9,9 9,1 9 91,0 2,29 3418 Steinar Pedersen 27,84 31 33,3 13,9 0,7 12,1 32 10,0 12,5 11 82,1 2,29 3519 Bjørn Gevelt 27,83 115 30,9 13,3 0,8 11,9 31 10,1 10,5 8 87,7 2,34 33410 Jens Gaute Aarbø 27,78 54 37,5 14,2 1,3 12,0 33 9,8 15,5 6 93,0 2,35 390Gjennomsnitt alle i Ingris 23,0 87 37,5 12,7 1,2 10,8 33,7 14,9 18,7 81,4 2,17 355