Publisert: 10.05.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Årets Besetning – premisser for kåring

Hvordan kåres årets besetning? Kjekt å vite for alle som vil kaste seg inn i konkurransen til neste år!

 


Årets Besetning – premisser for kåring

Hvordan kåres årets besetning? Kjekt å vite for alle som vil kaste seg inn i konkurransen til neste år!

 

Beregningen er bygd opp ut fra basisverdier for tilvekst, fôrutnyttelse, kjøttprosent, dødelighet og dekningsbidrag. Basisverdiene er realistiske gjennomsnittsverdier fra Ingris-oppgjør, og dekningsbidraget er hentet fra Svins siste Grisebørs. Sjølve beregningen tar i bruk marginalverdier for de samme parametrene. Avhengig av om produsenten har tall som er bedre eller dårligere enn basisverdiene, får han et tillegg eller trekk i ”DB – indeks”. Produsenten med høyest ”DB – indeks” er vinneren.

Tabell 1. Basisverdier og marginalverdierkategori tilvekst fôrutnyttelse kjøttprosent dødelighet DBSlaktegris 950 2,75 60,7 1,5 269Smågris 500 1,80 ——- 1,8 374Marginalverdier Kr/ gram Kr/ FEn Kr/ % Kr/ % Slaktegris 0,30 26 32 13,00 smågris 0,17 7 —– 7,50

 

Eksempel på beregning av ”DB-indeks” for slaktegris.

Dyre Johan tilvekst fôrutnyttelse kjøttprosent dødelighet DBSlaktegris 970 2,60 60,3 1,2 basis 950 2,75 60,7 1,5 269Tillegg/fratrekk +6 +39 -12,80 +3,90 +36DB-indeks 305