Publisert: 12.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Arealkrav i ulike puljedriftsystemer

Arealkrav i produksjon er omtrent den samme uansett hvilket puljesystem du velger. I all fall når en tar utgangspunkt i dagens krav til dyrevelferd, forskriften om hold av svin og betingelser for de menneskene som skal arbeide i produksjonen.


Arealkrav i ulike puljedriftsystemer

Arealkrav i produksjon er omtrent den samme uansett hvilket puljesystem du velger. I all fall når en tar utgangspunkt i dagens krav til dyrevelferd, forskriften om hold av svin og betingelser for de menneskene som skal arbeide i produksjonen.

Vurderingen i denne artikkelen er gjort opp mot èn purke i kombinert produksjon i de ulike produksjonssystemer. Produksjonskapasiteten i et system styres av antall fødebinger og puljedriftsystemet. Alle systemer som er delelig med 22 (omgangstiden) gir full utnyttelse. Hvor stort areal en skal benytte seg av til bedekning og gjeldpurker vil være et spørsmål om hvor stor rekruttering og grisingsprosent en ønsker og greier å oppnå.

I etterfølgende beregning (tabell 2) har jeg brukt 3,0 m2 per purkeplass. Det er for knapt til bedekningsavdeling, men kan fungere ellers. Her må hver enkelt vurdere egne eller andres erfaringer. For fødebinger har jeg brukt 7,2 m2 i FS binger, noe mindre ellers. Slaktegris og FTS binger er 12 m2, mens en smågrisbinge er 6 m2.

For å oppnå samme produksjon ved lengre syklus enn 22 uker må antallet binger og dermed areal økes. Men ellers får både 5,5, 3 og 7 ukers drift og FTS noe overraskende omtrent samme arealkrav per purke i produksjon. Vi har ikke satt opp 5,5 ukers uten FS. Da får du kun 38- 39 dager i fødebingen. Det blir for lite de gangene smågrisen vokser dårlig.

I beregningene er det ikke tatt hensyn til – gangarealer – sykebinger – oppdrettsbinger – kontor, wc – fôrlager – strølager – ganger på tvers i de enkelte rom.

Konklusjonen er at med dagens krav til dyrevelferd, forskriften om hold av svin og betingelser for de menneskene som skal arbeide i produksjonen så blir arealene omtrent de samme. I et FTS system vil bingene være dyrere å etablere, da de skal fungere både som føde, smågris og slaktegrisbinge. Til gjengjeld får du færre rom, færre tverrganger, færre ventilasjonsanlegg å forholde deg til. Et paradoks er at de som tegner grisehus ofte kan knipe på plassen i for eksempel gjeldpurker eller bedekning. Dermed fortoner regnestykket ved bygging seg bedre enn det egentlig er.

Hva produseres i det enkelte system?

Et 7 ukers system baseres på 7+7+8 uker = 22 uker:3 = 7,3 uker i gjennomsnitt. Et 3 ukers system baseres på 3+3+3+3+3+3+4 = 22 uker:7 = 3,14 uker i gjennomsnitt Et 5,5 ukers system baseres på 5,5+5,5+5,5+5,5=22 uker:4 = 5,5 uker i gjennomsnitt 52 uker:5,5 uker system = 9,45 omganger i fødebingen per år 52 uker:7,3 uker system = 7,12 omganger i fødebingen per år 52 uker:3,14 uker system = 16,56 omganger i fødebingene per år I dette systemet må en ha to fødeavdelinger. (Reelt 8,28 omganger per fødebinge.) 52 uker:22 uker system = 2,36 omganger i bingen per år. ( FTS) 52 uker:23 uker system = 2,26 omganger i bingen per år. ( FTS) Avvenner på 6 ukers alder 52 uker:26 uker system = 2,00 omganger i bingen per år. ( FTS) Hopper over 1 brunst og avvenner på 6 ukers alder.

Purker per fødebinge i de enkelte system

Omgangstida per purke i året: 52 uker : 22 uker = 2,36 omganger per år. 5,5 ukers: = 4 purker i produksjon per år per fødebinge 7 ukers: = 3 purker i produksjon per år per fødebinge 3 ukers: = 7 purker i produksjon per år på to fødebinger FTS: = 1 purke i produksjon per år per fødebinge FTS: ved 6 ukers avvenning = 0,95 purke i produksjon per år per binge FTS: ved 6 ukers avvenning og overhopp 1 brunst = 0,85 purke i produksjon per år per binge