Publisert: 12.04.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

APP, byggefeil og budsjettsprekk

Marte Trevland og Hans Ingvald Myhre startet opp som nye svinebønder i nytt grisehus i fjor. Ikke alt har gått på skinner.


APP, byggefeil og budsjettsprekk

Marte Trevland og Hans Ingvald Myhre startet opp som nye svinebønder i nytt grisehus i fjor. Ikke alt har gått på skinner.

 

Vi er i Andebu i Vestfold på gården Myhre. Det er tre år siden Hans Ingvald Myhre og Marte Trevland tok over drifta. På gården hadde det vært ammeku, men den nye generasjonen var usikker på om de skulle satse på kun korn eller om de også skulle ha gris, kylling eller ammeku ved siden av.

– Marte holdt på sitt om å satse på gris. Plutselig fikk vi også mer leiejord. Dermed ble det satsing på slaktegris, forteller Hans Ingvald. Og for et år siden stod et nytt grisehus på drøyt 900 m2 klart, bygd i korsform. Huset er bygd nøkkelferdig av Gråkjær.

– Vi hadde to tilbud som var nokså like. Det er viktig å ha flere tilbud å vurdere opp mot hverandre. Du ser ulike løsninger og det gir trolig lavere pris, sier Myhre. De hadde som mål å sette satt opp et bygg for maksimum fem millioner pluss egeninnsats. Det ville gi en akseptabel lønnsomhet i prosjektet etter fradrag av tilskudd fra Innovasjon Norge. Sluttpris på grisehuset med gjødselkum ble en kvart million høyere.

– Tomta ble dyrere enn budsjettet. Vi hadde satt prisen for opparbeidelse av tomt på 300 000 kr, resultatet ble en halv million, forteller Myhre. I tillegg måtte de bore etter nytt vann da kapasiteten var for lav på eksisterende vannkilde. Egeninnsatsen bestod dels i montering av innredning pluss alt elektrikerarbeid. Myhre er elektriker, og slapp budsjettsprekk der. Nå ble det også ekstra egeninnsats på grunn av vinterbygging.

Vinter gav problemer

Byggestart kom i gang en måned etter planen. Da var vinteren kommet for fullt.

– Vi fikk en diskusjon med byggefirmaet om hvem som skulle stå for oppvarming. Det endte med en avtale der vi var ansvarlige for oppvarming mot en timebetaling, sier Myhre. Men bygging om vinteren ble i dette tilfellet ikke lønnsomt for noen av partene. Det ble også noen feil i ettertid som trolig skyldes vinterbygging. For eksempel er plata der kraftfôrsiloen står ikke helt i plan. Det er dessuten blitt sprekk mellom mur og et betongelement.

 

Varmefeil og sprekk under tro

I grisehuset er det binger på 2,45 X 5.3 meter med tverrtro, våtfôring og betongrister. Troa går ut på rista og er støpt fast. Også her ble det feil under bygging slik at det ble sprekker under troa, men dette ble rettet før de første grisene kom på plass. Nå er troa støpt fast i ristene men disse er uten inspeksjonsluker.

– Det burde vi absolutt hatt, og vi har en utfordring hvis det blir noe feil med vakuumutgjødslinga, sier Myhre. Grisehuset er også selvoppvarmende med varmegjenvinning fra gjødsel, pluss solfangere på tak. I to av avdelingene fungerer det utmerket, men i de to andre var det en feil. Det tørket veldig langsomt opp etter vasking.  Varmerørene som henter varme ifra gjødselrennene hadde sklidd fra hverandre i skjøtene, men dette er nå pigget opp og rettet.

 

Savner nøytrale eksperter

Byggefirmaet anbefalte 2,80 i takhøyde ved bygging. Det gir noe rimeligere bygg, pluss lavere kostnader til oppvarming, men Myhre angrer allerede på at de ikke valgte tre meter. Et annet forhold du får ved å bygge i korsform er avtrekksvifter rett over hvileareal i noen binger.

 – Det blir mer møkk og måking i disse bingene. Ved første innsett av gris ble det også mye halebiting, trolig på grunn av vindusløsninger.

– Men når store vindusflater ble blendet med mørk teip løste problemet seg. I det hele tatt var det langt vanskeligere å bygge et slaktegrishus enn de nye grisbøndene på Myhre hadde forestilt seg. I ettertid kunne de tenkt seg en ekstern nøytral ekspert både for å se på byggeløsningen, pluss å hjelpe til i oppfølging og dialog med byggefirma.

– Slakteriene eller muligens Norsvin kunne hatt slike eksperter? foreslår Myhre og tror nye svineprodusenter kan trenge det. 

APP og stor dødelighet

Når dette er sagt har de nye svineprodusentene i Andebu fått et grisehus de liker godt. Som regel går de begge i grisehuset om morgenen før de forsvinner til hver sin andre jobb. Men de har hatt utfordringer med grisen både i første og andre innsett.

–Vi fikk APP (ondarta lungesjuke) straks vi hadde fått de første grisene i huset. Smitten viste seg å stamme fra smågrisprodusenten. Også i andre innsettet var det problemer med dødelighet, uten at de helt vet hvorfor.

– Men vi har fått god hjelp både fra Nortura og andre svineprodusenter. Nå gir vi silo to ganger om dagen, og det er leker i alle bingene. Det tredje innsettet har gått bra, og vi er optimister framover, sier Marte.   

 

.