Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

–Apotekene skal lagerføre jevnlig etterspurte preparater

Apoteklovgivningen skiller ikke mellom humanmedisin og veterinærmedisin. Det som skiller, er at dyreeiere fra 1. november i fjor kan kjøpe direkte fra grossist etter visse regler. Men leveringsplikten har ikke forsvunnet av den grunn.


–Apotekene skal lagerføre jevnlig etterspurte preparater

Apoteklovgivningen skiller ikke mellom humanmedisin og veterinærmedisin. Det som skiller, er at dyreeiere fra 1. november i fjor kan kjøpe direkte fra grossist etter visse regler. Men leveringsplikten har ikke forsvunnet av den grunn.

 

Det gjør legemiddelinspektørene Bjørg Abotnes og Jørgen Huse i Statens legemiddelverk klart overfor Svin. Det er altså ikke slik at apotekene mistet plikten til å lagerføre jevnlig etterspurte veterinære legemidler selv om de mistet monopolet i fjor høst.

– Lovgivningen er helt klar. Industrien har ikke leveringsplikt av medisiner. Men både grossistene og apotekene har leveringsplikt av livsviktige og jevnlig etterspurte legemidler, sier legemiddelinspektørene Huse og Abotnes.

 

FOR DÅRLIG JOBB

– Hva sier statens tilsynsmyndighet til at en veterinær som kommer på apoteket for å hente et jerninjeksjonspreparat som han bestilte for tre uker siden får beskjed om at apoteket dessverre ikke har det?

– Vi forventer at hyppig brukte legemidler er på apotekene. Hvis ikke må de skaffes til veie så raskt som mulig, vanligvis innen et døgn. Hvis situasjonen er slik at veterinæren har bestilt jernpreparatet tre uker før han skal hente det, og ikke har fått noen beskjed om at det ikke er på lager når han kommer for å hente det, så har apoteket gjort for dårlig jobb. Han må få tilbakemelding straks dersom apoteket ikke får tak i det som er bestilt, slik at bruk av alternative produkter kan vurderes.

Det holder ikke at apoteket sjekker hos én grossist, for det finnes flere. Det kan være situasjoner hvor apotekene ikke får tak i medisiner, for eksempel når alle grossistene i Norge er tomme for et bestemt produkt, eller industrien har problemer med å levere produktet. Det er et reelt problem at medisiner av og til ikke er å oppdrive. Men det er også en realitet at noen apotek har rasjonalisert sin virksomhet så mye at de lagerfører mindre enn de gjorde før. Som tilsynsmyndighet vurderer vi av og til noen slike saker, sier Huse.

 

MÅ GJØRE HJEMMELEKSA

– Hvilket krav kan en så stille til apoteket?

– At det sørger for å lagerføre medisiner og preparater som er livsviktige, og som det er jevnlig etterspørsel etter. For andre medisiner må apoteket skaffe dem tilveie, vanligvis innen et døgn. Det betyr at alle grossister og mulige innkjøpspunkter må forespørres. Det finnes tre store grossister for human og veterinær medisin i Norge. Men det vil være situasjoner hvor industrien har problemer og ikke er leveringsdyktige av visse varer, slik at heller ikke grossistene får tak i dem og tømmer lagrene. Da er det vanskelig å stille apoteket til ansvar. Men utgangspunktet er at det må gjøre hjemmeleksa, og apoteket må naturligvis straks melde tilbake til veterinær eller lege hvis det er leveringsproblemer. Det tror jeg de fleste apotekene også vanligvis gjør, sier Jørgen Huse.

 

De fleste apotek eies av grossistene

– Industrien har ikke leveringsplikt av medisiner. – Grossistene og apotekene har leveringsplikt av medisiner. – 90 prosent av apotekene i Norge er eid av grossister, eller har grossister inne på eiersiden. – Brekstad Apotek i Nord-Trøndelag, som omhandles i artikkelen, har filial i Åfjord og tilhører ikke de 90 prosentene som eies av grossistene. – I mange år har profesjonelle sluttbrukere, i praksis veterinærer, kunnet kjøpe vaksiner direkte fra grossist. Husdyrnæringa på land skiller seg her litt fra oppdrettsnæringa. Eiere av oppdrettsanlegg har kunnet kjøpe veterinære vaksiner direkte fra grossist i mange år. Her har det vært mulig med direkte markedsføring overfor dyreeiere med oppdrettsfisk. Slik direkte markedsføring er ikke tillatt overfor husdyreiere (for eksempel svineprodusenter). – Noen av disse grossistene som har solgt vaksiner, for eksempel Europharma og Veso, har også ønsket å utvikle markedet for salg av andre veterinære legemidler enn vaksiner. – De tradisjonelle legemiddelgrossistene som vanligvis leverer til apotekene, har vist mindre interesse for å selge medisin i små kvanta til dyreeiere.