Publisert: 04.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Åpner for privat dyresmittekontroll

Jordbruksverket i Sverige åpner for at private veterinærer kan sikre smittevern og utføre offentlige tilsynsoppgaver på vegne av staten.


Åpner for privat dyresmittekontroll

Jordbruksverket i Sverige åpner for at private veterinærer kan sikre smittevern og utføre offentlige tilsynsoppgaver på vegne av staten.

 

Det går fram av en betenkning som nylig ble presentert. Forslaget går ut på å inngå avtaler med privatpraktiserende veterinærer om å utføre tilsyns- og smittevernoppgaver på oppdrag fra Jordbruksverket. Jordbruksverket har samme oppgaver i Sverige som blant andre Mattilsynet i Norge. Et vesentlig ansvar er å sikre dyrehelsa og dyrevelferden i Sverige, som ute i landet håndteres av statlige distriktsveterinærer. Forslaget er en respons på en offentlig utredning om den framtidige veterinære felttjenesten.