Publisert: 13.01.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Åpner for noe egenmedisinering

Nå kan veterinær og dyreeier inngå medisineringsavtale som åpner for at dyreeieren kan utføre noe egenmedisinering i besetningen.


Åpner for noe egenmedisinering

Nå kan veterinær og dyreeier inngå medisineringsavtale som åpner for at dyreeieren kan utføre noe egenmedisinering i besetningen.

KSL-Standarden er nå revidert og vil bli sendt ut til alle husdyrprodusenter i begynnelsen av oktober. Den største endringen er at veterinær og dyreeier nå kan inngå en medisineringsavtale. Under klart definert forutsetninger gir en medisineringsavtale dyreeier anledning til å utføre noe egenmedisin i besetningen.

All medisinsk behandling er fortsatt veterinærens ansvar, og dyreeieren har ingen rett til å kreve å få behandle egne dyr. Loven åpner imidlertid for at eieren på bestemte vilkår og etter avtale med veterinær kan behandle egne dyr. Diagnosen skal være stilt av veterinær, ved klinisk undersøkelse av dyret eller etter telefonkonsultasjon. Forutsetningen for å få mulighet til å foreta delegert medisinsk behandling er blant annet at;

– Det foreligger en skriftlig avtale (medisineringsavtale) mellom dyreeier og avtaleveterinær. Denne avtalen vil maksimalt gjelde i 30 dager, og dyreeier skal føre medisinregnskap på godkjent skjema. Avtaleperioden avsluttes med en kontroll av veterinær og en evaluering av gjennomført medisinering. – Det er utarbeidet en plan for forebyggende helsetiltak – Dyreeier skal ha fått tilstrekkelig opplæring i bruk og oppbevaring av medisin. – Første slaktedato skal være oppført på helsekortet og behandlet gris over 50 kg skal være tydelig merket.– All medisinbruk føres på helsekort og skal innrapporteres i Ingris når det blir lagt til rette for det.