Publisert: 07.12.2019 Oppdatert: 07.02.2020

Stikkord:

Antibiotikaforbruket til dyr ned i EU

Norge er fortsatt blant landene i EU/EØS med desidert lavest antibiotikaforbruk til matproduserende dyr. Men nå kommer de andre litt etter.


Nr. 9 – 2019

 

Bildet: Bakteriene vokser i agarskåla. En rød prikk er én bakteriekoloni. I løpet av en dag eller to vokser den til dette.

 

Det går fram av det europeiske legemiddelbyråets (EMA) niende rapport fra European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC).
Det dokumenterer forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i 31 EU og EØS-land i 2017.

Det er en tydelig reduksjon i forbruket i hele EU/EØS. I de 25 landene som rapporterte data til EMA for årene 2011 – 2017 ble forbruket til matproduserende dyr, inkludert fisk, totalt sett redusert med 33 prosent.

ESVAC-rapporten viser at det er store forskjeller mellom landene når det gjelder forbruket og forbruksmønsteret av antibiotika til matproderende dyr i landene, men tendensen er at land som i utgangspunktet hadde det høyeste antibiotikaforbruket har stått for den største andelen av reduksjonen.