Publisert: 01.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Antibiotika i husdyrgjødsel kan forurense plantene


Antibiotika i husdyrgjødsel kan forurense plantene

 

Antibiotika i fôret til husdyr kan gi gjødsel som forurenser avlingene. Det viser en ny amerikansk studie. Den har tatt for seg virkningen av antibiotikakontaminert husdyrgjødsel brukt i vekster som mais, kål og grønn løk. Det viser seg at de har absorbert chlortetracyclin fra husdyrgjødsel, skriver nettstedet Pork Alert.

Dette kan være en trussel mot forbrukernes helse, fordi det kan skape resistens. Nettstedet referer til en undersøkelse som forskere ved Universitetet i Minnesota har gjort om dette, en undersøkelse som er publisert i Journal of Environmental Quality. Studien vil bli brukt i arbeidet for å få amerikanske politikerne til å vedta lover som forbyr bruk av antibiotika i husdyrfôr.

Chlortetracyclin brukes knapt nok av veterinærbransjen i Norge. I fôr til griser brukes det som kjent ikke antibiotika i det hele tatt her til lands.