Publisert: 03.10.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Antall griser per gjødseldyrenhet


Antall griser per gjødseldyrenhet

Oversikt over antall dyr per gjødseldyrenhet (GDE)

Dyreslag             Kategori I     Kategori II (fôr tilsatt fytase ell.l)

Melkekyr                 1

Avlspurker/råner     2,5             3

Slaktegriser*            18             20

*for dyr som har kort oppfôringstid beregnes antall gjødseldyrenheter ut fra antall slaktede dyr per år