Publisert: 24.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Antall anmeldte skuldersår er halvert

Antall politianmeldelser for skuldersår i Danmark er halvert i årets sju første måneder sammenliknet med gjennomsnittet for 2006.


Antall anmeldte skuldersår er halvert

Antall politianmeldelser for skuldersår i Danmark er halvert i årets sju første måneder sammenliknet med gjennomsnittet for 2006.

 

Det skriver Landbrugsavisen, som mener at dette er et tegn på at det hjelper å rette søkelyset mot skuldersår. De siste tall for politianmeldelser for skuldersår i grad tre og fire har nemlig falt markert. I 2006 ble det i gjennomsnitt politianmeldt 28 svineprodusenter per måned for dette i Danmark. I de fire første månedene av 2007 var tallet nede på 20 i snitt, og i de siste tre månedene har det sunket ned til seks anmeldelser i måneden.

Tallene vekker naturlig nok glede i Dansk Svineproduktion, som har satt i sving en ti punkts plan for å redusere antallet. Det var for fire år siden at dette temaet for alvor kom på førstesidene i danske aviser.