Publisert: 09.08.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Andelsinnskudd i Norsvin

Etter at Norsvin gikk over til å bli et Samvirkeforetak (SA) fra nyttår, har nå alle Norsvins medlemmer fått krav om å innbetale et adelsinnskudd;• 2000 kroner for alle som eier eller leier purker• 1000 kroner for slaktegrisprodusenter og andre

 


Andelsinnskudd i Norsvin

Etter at Norsvin gikk over til å bli et Samvirkeforetak (SA) fra nyttår, har nå alle Norsvins medlemmer fått krav om å innbetale et adelsinnskudd;• 2000 kroner for alle som eier eller leier purker• 1000 kroner for slaktegrisprodusenter og andre

 

”Andre” omfatter personer bosatt i Norge, men med sterke relasjoner til svinenæringa (tidl. støttemedlemmer).

Andelsinnskuddet forrentes ikke og tilbakebetales når eierskapet opphører. Dersom Norsvin oppløses vil gjenværende midler tilfalle eierne etter grad av samhandling med eierne. Som andelseier er du kun økonomisk ansvarlig for ditt andelsinnskudd og ikke noe mer.

Ved innbetaling av andelsinnskuddet blir du formell eier av Norsvin. Som eier skal du fortsatt betale en årlig avgift etter samme mal som årets medlemskontingent. Fra neste år vil denne avgiften hete ”serviceavgift”. Du må altså både være eier og ha innbetalt den årlige avgifta for å kunne motta de samme fordeler som med dagens medlemskontingent (blant annet redusert; sædpris, kursavgifter, ab.rabatt. på Svin). Avgifta er også med på delfinansiering av lagsapparatets aktiviteter og Norsvins næringspolitiske engasjement, som alle svineprodusenter nyter godt av.

Vi har fått tilbakemelding om at krav om andelsinnskudd vil kunne føre til at en del slaktegrisprodusenter og støttemedlemmer ikke lenger ser fordelen av å være med videre. Det er svært viktig å understreke at Norsvin også er en interesseorganisasjon, som sloss for din framtid som svineprodusent. Som eier er du med å påvirke din egen framtid. Norsvin sentralt arbeider aktivt overfor faglag og politiske miljøet når det gjelder svinenæringas rammebetingelser. Din stemme blir hørt lokalt via Norsvins fylkes- og lokallag, som jobber svært aktivt for å synliggjøre svinenæringa som en viktig aktør i norsk næringsliv. Norsvin er vaktbikkje overfor dem som leverer varer og tjenester, eller kjøper produkter fra svineprodusentene.