Publisert: 23.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Anbefalt fôring av norhybrid og landsvin

Slaktegriser av landsvinyorkshirekrysninger har annen genetisk sammensetning enn noroc-griser, og tåler sterkere fôring uten at kjøttprosenten reduseres.


Anbefalt fôring av norhybrid og landsvin

Slaktegriser av landsvinyorkshirekrysninger har annen genetisk sammensetning enn noroc-griser, og tåler sterkere fôring uten at kjøttprosenten reduseres.

 

Vår generelle anbefaling til fôring av landsvin og norhybrid er vist i tabell 1.

Vi har utført feltforsøk med appetittfôring med en fôrtype hele framfôringstida i en landsvin-besetning, hvor vi har testet ut effekten av tre ulike nivåer av energi (fig. 1). Resultatene i denne besetningen viste at økende innhold av energi økte tilveksten og forbedret fôrforbruket, uten at kjøttprosenten ble redusert.

Vi registrerte at fôropptaket ble redusert med økende innhold av energi i fôr. Det høyeste nivået på energi ga derfor ingen mereffekt, og optimalt energinivå i denne besetningen var bruk av Svin Sterk.

 

 

Tabell 1› Norgesfôr sitt sortiment til landsvin og norhybrid

Landsvin/ norhybrid

Enhetsfôring (25–110 kg)

Fasefôring (25–60/60–110 kg)

 

NORM

APPETITT

NORM

APPETITT

Svin Elite

(X)*

 

Fase 1

 

Svin Sterk

X

(X)*

 

Fase 1

Svin Moderat

 

X

Fase 2

Fase 2

* Til griser med høyt vekstpotensiale.