Publisert: 23.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Anbefalt fôring av Edelgris

Noroc har større evne til å avleire fett i stedet for kjøtt, og krever generelt fôr med begrenset fôrstyrke i forhold til landsvin og norhybrid for optimalt produksjonsresultat.


Anbefalt fôring av Edelgris

Noroc har større evne til å avleire fett i stedet for kjøtt, og krever generelt fôr med begrenset fôrstyrke i forhold til landsvin og norhybrid for optimalt produksjonsresultat.

 

Noroc har større evne til å avleire fett i stedet for kjøtt, og krever generelt fôr med begrenset fôrstyrke i forhold til landsvin og norhybrid for optimalt produksjonsresultat.

Vår generelle anbefaling til fôring av noroc er vist i tabell 2.

Den positive avlsframgangen til noroc medfører at den nå tåler sterkere fôring. Generelt er det anbefalt å bruke Edel Appetitt ved bruk av ett fôrslag etter appetittfôring. Flere produsenter har imidlertid god erfaring med å bruke et sterkere fôr i fase 1, eller bruk av Edel Norm som eneste fôrslag hele perioden. Spesielt kan det gi gode resultater ved bruk av Edel Norm i besetninger hvor grisen har høyt energibehov, som for eksempel ved oppfôring i store binger på talle, eller i uisolerte fjøs.

 

OPPSUMMERING

Det er viktig at alle setter fokus på registrering av tilvekst og fôrforbruk, og at enhver produsent søker etter optimal fôrstyrke i forhold til kjøttprosent. Med et så høyt forbedringspotensiale som det er på fôrforbruk, bør flere produsenter vurdere å teste effekten av sterkere fôring på fôrforbruket i sin besetning. Dette gjelder spesielt dersom tilveksten på slaktegrisen er moderat.

 

Tabell 2› Norgesfôrs Edlefôrsortiment

NOROC

Enhetsfôring (25–110 kg)

Fasefôring (25–60/60–110 kg)

 

NORM

APPETITT

NORM

APPETITT

Edel Start

 

 

Fase 1

 

Edel Norm

X

(X)*

Fase 2

Fase 1

Edel Appetitt

 

X

 

Fase 2

* Til griser med høyt vekstpotensiale, evt i besetninger med miljø som gir høyere energibehov.