Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Anbefaler tredelt slaktegrisgulv

Dansk lov krever at alle nybygde slaktegrisbinger, og alle slaktegrisbinger fra 2015, skal ha minst en tredjedel fast eller drenert gulv.


Anbefaler tredelt slaktegrisgulv

Dansk lov krever at alle nybygde slaktegrisbinger, og alle slaktegrisbinger fra 2015, skal ha minst en tredjedel fast eller drenert gulv.

 

Men Torben Jensen i Dansk Svineproduktion anbefaler egentlig et tredelt slaktegrisgulv. På innredningsseminaret i Hamar sa Jensen at en tredjedel fast gulv, en tredjedel drenert gulv og en tredjedel spaltegulv gir det beste resultat hva angår gjødselgjennomgang og rene binger. Og han anbefaler betong som gulvmateriale. Betonggulvet bør overflatebehandles med fluatering eller epoxy minst 50 cm ut fra krybbe eller fôrautomat.

Gulvkjøling, som danskene har prøvd for å skape bedre klima i varme sommerperioder, gir ingen tilstrekkelig effekt. Betong er for dårlig til å lede kulde. Da er det bedre å bruke vanndusj fra oven for å unngå griseri i bingene. Luftblanderpropeller kan med fordel brukes som supplement til dusjanlegg, sa Jensen. Det danske kravet er at griser over 20 kilo må ha dusj eller annen kjølemulighet. Norske lesere vil antakelig spørre seg hva et drenert gulv egentlig er i motsetning til fast gulv.

Danskenes måte å definere et drenert gulv på er slik; • Tradisjonelt fullspaltegulv har 16 – 20 prosent åpning (bjelke 70 – 90 mm, spalte 18 – 20 mm) • Drenert gulv med 10 prosent åpning (eks: 150 mm bjelke og 18 mm spalte, eller 180 mm bjelke og 20 mm spalte)

I praksis bør en ha minst 20 mm spalter for å få tilstrekkelig gjødselgjennomgang i bingen, mente han.

— Hver gang temperaturen økes med 1 varmegrad, økes svineriet med 8 pro- sent. For hver gang grisenes vekt økes med 1 kilo, så økes griseriet i bingene med 0,5 prosent, sa Torben Jensen. Og blir det for varmt, i praksis over 22 grader, så griser de til i hele bingen.