Publisert: 27.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Anbefaler dampkokt potetskrell til slaktegris

Rå poteter er gangbart til drøvtyggere, men til slaktegris er kokte poteter og biprodukter av poteter mest aktuelt. Opptil 20 prosent dampkokt potetskrell kan for eksempel brukes i tørrstoffet (potetsuppe) til slaktegris.


Anbefaler dampkokt potetskrell til slaktegris

Rå poteter er gangbart til drøvtyggere, men til slaktegris er kokte poteter og biprodukter av poteter mest aktuelt. Opptil 20 prosent dampkokt potetskrell kan for eksempel brukes i tørrstoffet (potetsuppe) til slaktegris.

 

Det er anbefalingene fra Nils Petter Kjos ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NLH, og Margareth Øverland i NutriPartner Consulting. I en artikkel i veterinærtidsskriftet gjør de rede for ulike forsøk som er gjort om bruk av potetskrell som fôrmiddel til gris. De skriver blant annet at innholdet av solanin kan være begrensende for bruken av potetskrell som fôrmiddel. Det er likevel først ved nivåer opp mot 140 til 200 mg solanin per kilo at det kan oppstå uheldige effekter på produksjonstall og helseproblemer.

I danske forsøk går det fram at solanin kan være vanskelig å analysere i en ferdig fôrblanding, fordi analysen ikke er følsom nok. Solanin-innholdet i fôrblandinger bør derfor beregnes på grunnlag av innblandingsprosent og solanininnhold i potetproduktene, heter det.

Som følge av fermenteringsprosessen kan næringsverdien i potetsuppa reduseres, og dermed kan en få reduksjon i tilvekst og fôrutnyttelse. Dette bør en ta i betraktning ved bruk av dette bi-produktet. Ved fermentering kan energiinnholdet reduseres med opptil 23 prosent. For å unngå gjæring og lav pH i potetsuppa bør en vurdere å konservere med organiske syrer, framholder Øverland og Kjos.

Potetsuppe er et biprodukt som består av potetskrell samt et tynt lag av kokt potet, framstilt ved skrelling av poteter etter varmebehandling (dampskrelling). Flere forsøk viser at bruk av dette har gitt gode produksjonsresultater hos slaktegris.

 

POTETENSILASJE

Tidligere var det vanlig å ensilere poteter ved bruk som fôr til gris. Potetene kunne ensileres både som rå og kokte. Bruk av rå potetensilasje fører til reduserte produksjonsresultater hos slaktegris sammenliknet med å bruke ensilasje av kokte poteter. Ensilasje av rå poteter anbefales derfor ikke brukt til slaktegris, men hos drektige purker kan opptil 50 prosent av fôret på tørrstoffbasis bestå av ensilerte poteter. Til diegivende purker antydes det at opptil 15–20 prosent av tørrstoffet kan komme fra potetsurfôr.