Publisert: 11.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

–Alle må ta sitt ansvar ved en ny overproduksjon

Gilde Norsk Kjøtt lukker ikke døra helt for landbruksdepartements forslag om dobbel mottaksplikt for kjøttsamvirket. Men rettferdighet i begge retninger krever at bruk av slaktevekter også må inn i markedsreguleringen.


–Alle må ta sitt ansvar ved en ny overproduksjon

Gilde Norsk Kjøtt lukker ikke døra helt for landbruksdepartements forslag om dobbel mottaksplikt for kjøttsamvirket. Men rettferdighet i begge retninger krever at bruk av slaktevekter også må inn i markedsreguleringen.

 

Det sier styreleder Harald Mork i Gilde Norsk Kjøtt til Svin. Han erkjenner at deres private konkurrenter kan ha hatt noen ulemper, særlig knyttet til overproduksjon av lammekjøtt. Kjøttsamvirket har på sin side betalt en høy pris ved sin måte å bruke vektgrensere på i forbindelse med siste overproduksjon av svinekjøtt.

– Mitt poeng er at vi må se disse tingene i sammenheng. Det vi ber om er en rettferdig og balansert ordning, sier Mork.

 

LAGT PÅ IS FORELØPIG

Landbruksdepartementets forslag om å pålegge markedsregulator Gilde Norsk Kjøtt såkalt dobbel mottaksplikt for kjøtt er inntil videre lagt på is. Planen var at det skulle gjelde fra inneværende lammesesong, men etter sterke innsigelser i høringsrunden er forslaget inntil videre lagt på is.

– Spørsmålet har kommet opp siste året, særlig etter forrige års lammesesong som ga et stort lager av lammekjøtt ved årsskiftet. Lageret ble realisert rett etter årsskiftet. Tidligere regulerte vi dette ut av landet, men i dag legger WTO-avtalen begrensninger for eksportvolum. Dette har forsterket risikoen med å ligge med store forretningsmessige lagre for markedsaktørene. Det er altså endrede rammebetingelser som er skyld i dette. Vi skal gjerne se på mulige løsninger, men de må være balansert i forhold til alle aktørene i markedet. Under siste svineoverskuddsperioden ga den manglende oppslutningen om bruk av vekter som reguleringsinstrument kjempeutfordringer for oss. I praksis var det bare kjøttsamvirkets medlemmer som betalte kostnadene med vektreduksjon, og vi ser nå at det er vår industri som rammes av dette, sier Mork.

 

ALLE MÅ TA SIN DEL AV BYRDENE

– Derfor vil dere nå kople spørsmålet om dobbel mottaksplikt med bruk av vektgrenser i markedsreguleringsøyemed?

– Det kan du godt si. Vi sier at hvis vi ikke får vektene inn i markedsreguleringen på et eller annet vis, så er dette virkemidlet i praksis ubrukelig. Vi kan ikke møte en ny overproduksjon uten av alle tar sin del av byrdene. Alternativet er at alle straffes på prisen. Det eneste vi ber om i denne sammenhengen er rettferdig konkurranse. Våre konkurrenter har hatt noen ulemper, men det har sannelig også vi hatt. Fordeler og ulemper må balanseres bedre opp mot hverandre, sier Harald Mork.