Publisert: 05.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Alle må legge ryggen til

Økonomien i svineproduksjonen går dessverre utforbakke. I andre halvår i år er lønnsomheten i alle de fire produksjonsformene som Svin overvåker gjennom Grisebørsen redusert. Og det blir en god del dårligere i 2013.


Alle må legge ryggen til

Økonomien i svineproduksjonen går dessverre utforbakke. I andre halvår i år er lønnsomheten i alle de fire produksjonsformene som Svin overvåker gjennom Grisebørsen redusert. Og det blir en god del dårligere i 2013.

I et balansert marked kunne prisen vært kr 2,40 høyere per kilo med høyere engrospris og lavere omsetningsavgift enn det vi kan forvente etter jul. Dette er dessverre prisen vi må betale for overproduksjonen. Og sjøl om en overproduksjon på 5000 tonn ikke er mer enn tre-fire prosent av landets samlete produksjon av svinekjøtt, så er den altså mer enn stor nok til å ødelegge økonomien.

Salgssvikten slår rett ut på lommeboka for svineprodusenter som er avhengige av å hente inntektene sine i kjøttmarkedet. For dem er det varesalget som avgjør hvordan økonomien blir, og varesalget styres av forbrukerne, butikkjedene og kjøttindustrien. Blir det litt for mye kjøtt i markedet stuper prisene, og kostnadene per kilo ved å betjene kjøttmarkedet går kraftig opp. Disse kostnadene må som kjent produsentene sjøl bære på ryggen, og de kommer oppå pristapet. Økte fôrpriser bidrar også godt til å forsterke de deprimerende tallene.

Til tross for dette finnes det heldigvis noen få produsenter som i disse dager går mot strømmen og legger siste hånd på planene om å bygge nytt grisehus til våren. Det dreier seg ikke om mange, men litt fornyelse trenger vi fortsatt svinenæringa, rett og slett fordi avgangen av produsenter fortsetter som den alltid har gjort.

Vi vet ennå ikke hvordan premieringen av reduserte slaktevekter vil slå ut i praksis etter nyttår. Det er bare å håpe at de fem slakteriselskapene som er tyngst på gris slutter helt og fullt opp om dem, og at produsentene deres gjør det samme. Det vil gjøre situasjonen lettere.

 Hvis også alle gode krefter legger ryggen til for å øke salget av svinekjøtt, så burde det være muligheter til lysning når vi møtes igjen om et år. Vi må i hvert fall håpe og tro på det. Men først og fremst må vi jobbe for det i praksis, hver på vår plass.