Publisert: 28.08.2019 Oppdatert: 28.01.2020

Stikkord:

Alle kan bidra

Vi har kommet oss gjennom den verste krisen. Nå venter jobben fremover fra hver enkelt av oss.


Nr. 8 – 2019

«Det beste en svineprodusent kan gjøre nå for svinenæringa, er å ha god dyrevelferd og helse i eget fjøs», sa kommunikasjonssjefen vår. Det betyr at alle må gå inn i seg selv og tenke godt etter hva slags dyrevelferd er det i mitt fjøs, hva slags rutiner har jeg, hvordan håndterer jeg dyra. Hvordan er fjøset mitt tilpasset god dyrevelferd? Er det noe jeg kan gjøre på en annen måte enn det jeg gjør i dag?

Det fine og spennende med dette, er at vi alle kan gjøre noe bedre og annerledes. Man må bare våge å se det, kanskje la det modnes litt, for så å evne å ta tak i det.

Jeg er helt overbevist om at det bare unntaksvis ikke stelles godt med dyra. Men samtidig er jeg enda mer overbevist om at alle kan bli bedre. Tenk 20 år tilbake. Hvordan var ting da? Vi ville ikke gått tilbake til det! Tenk hvordan det vil være 20 år frem i tid?

La oss sette dagsorden når det gjelder hva som er god dyrevelferd. La oss basere kunnskapen vår på erfaring, vitenskap og læren om dyras adferd: etologi. Jeg gleder meg over å få være med på den videre utviklingen!

Det er klokt å komme seg litt vekk og få fjøsarbeidet på avstand. Man lærer så mye i møte med andre mennesker, ikke minst om hvordan andre tenker og ser det, og man blir mer åpen for egen blindhet. La oss dra hverandre oppover og fremover. Alle har noe å bidra med. Det er viktig å kjenne på at man står sammen, det motiverer og inspirerer. Jeg håper vi treffes på Gris i 19!