Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Alle går i pluss

Både Norsk Kjøtt og de private konkurrentene hadde et godt år i 2003. Norsk Kjøtt taper litt markedsandel, mens Fatland øker.


– Alle går i pluss

Både Norsk Kjøtt og de private konkurrentene hadde et godt år i 2003. Norsk Kjøtt taper litt markedsandel, mens Fatland øker.

 

2003 var et bra år for både Norsk Kjøtt og private konkurrerende slakterier. Vi gir her noen nøkkeltall, men vil påpeke at direkte sammenligner av økonomisk resultat er vanskelig fordi selskapene har ulik foredlingsgrad, eller det kan være splittet opp i flere selskaper der alle må ses i sammenheng.

 

HAR SNUDD SKUTA

Norsk Kjøtt synes å ha snudd skuta og har et overskudd før etterbetaling på 155 millioner i 2003. Etter skatt er resultatet 48 millioner. Resultat før skatt og etterbetaling viser en jevn oppadgående trend fra minus 142 millioner i 2000 til pluss 155 millioner i fjor. Konsernsjef Axel Krogvik sier også at 2003 er det beste året etter at Norsk Kjøtt som konsern ble dannet. Eneste minus er at markedsandelen for slakting er redusert noe til 75,4 %. Slaktemengden var 163 000 tonn, eller nesten akkurat den samme som året før.

 

ENDA LITT BEDRE

Største private aktør Fatland går kanskje enda litt bedre. Konsernets omsetning har økt til 1588 millioner, og Fatland slakter nå 24 600 tonn. Det er 1900 tonn eller 9 prosent økning fra 2002. Resultat etter skatt er 22 millioner.

– Vi hadde et bra år i 2003 med noe økning for alle dyreslag, men størst for gris. Av enkeltanlegg økte Oslo-avdelingen mest, opplyser konsernsjef Leif Malvin Knutsen.

 

BRA

Furuseth hadde også et bra resultat i 2003. Selskapet slaktet 7 500 tonn og omsetningen økte litt eller til 368 millioner. Resultat etter skatt ble 8 millioner.

– Vi gjorde det bra i 2003, men ikke så bra som året før, sier økonomisjef Erik Nyland.

 

FRA RØDT TIL SVART

I Midt Norsk Slakteri er minus snudd til pluss.

– Resultatet i år ser ut til å bli 2 millioner, opplyser økonomisjef Erling Gevik. I fjor hadde bedriften røde tall. Midt Norsk slakter ca. 7 000 tonn og omsetter for 277 millioner kr.

 

FORNØYD

Prima Slakt på Jæren hadde gode tall både i 2002 og 2003. – Vi har økt litt både på slakting og skjæring, sier daglig leder Harald Reime. Totalt slaktet de 3 600 tonn i fjor. Omsetningen var 140 millioner og årsresultat før skatt ca. 4 millioner.

– Dette er litt bedre enn 2002 og vi er rimelig fornøyd, kommenterer Reime.

 

VILLE IKKE

Vi har også spurt Nordfjord Kjøtt om tall, men det viste seg å være vanskelig.