Publisert: 08.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Aktiviserte dyra med grønnsaks-uroer

Hvordan oppfører grisen seg i grisebingen, og hva har vi gjort for å tilpasse bingen til grisens naturlige atferd?


Aktiviserte dyra med grønnsaks-uroer

Hvordan oppfører grisen seg i grisebingen, og hva har vi gjort for å tilpasse bingen til grisens naturlige atferd?

Else Marie Villadsen

grisehusrøkter Tomb, Østfold

Det var ett av de første spørsmålene elevene på Tomb ble møtt med under praksis i grisehuset dette skoleåret. De fleste opplevde grisene som aktive, smarte, sosiale og veldig nysgjerrige. Med dette som utgangspunkt så de også raskt at den moderne grisebingen ikke legger alt til rette for at grisen kan aktivisere seg og bruke intelligensen. Dette utviklet seg raskt til fagbladet Svins svar på dagsavisenes sommeragurk-saker.

Ett av mange gode forslag til tilpasninger var å henge grønnsaker inne i bingene. Elevene ble dermed utfordret til lage noen kreative løsninger. Gulrot, kålrot, potet, ståltråd og tau ble brukt til å lage forskjellige grønnsaks-uroer i noen av slaktegrisbingene.

Samtidig gikk elevene og observerte hverandres løsninger før de til slutt diskuterte hvilken de syntes fungerte bra eller dårlig. En morsom og annerledes praksisøkt for både to- og firbeinte.