Publisert: 09.03.2020 Oppdatert: 03.03.2020

Stikkord:

Åkerbønner kan delvis erstatte soya

Soyaimport var tema på kornkonferansen i januar. Norge importer ca. 0,8 millioner tonn soyabønner. Mer norsk dyrking av åkerbønner og bruk av fiskebeinmel kan erstatte en stor andel.


Nr. 2 – 2020

 

– Halvparten av regnskogen i Brasil er forsvunnet. En like stor del av Cerradoen som omgir regnskogen er også forsvunnet. Importen av soya til Norge er betydelig, og den aller største delen går til fiskeoppdrett, forteller Anja Bakken Riise i Framtiden i våre Hender.

Både hun og Juliana Lopes i Amaggi holdt foredrag på felleskjøpets kornkonferanse nylig. Bakken Riise vil kutte importen fra Brasil og gjøre norsk landbruk «norsk». Nå står Norge for en svært begrenset del av soyaimport fra Brasil sammenliknet med andre land. Og norsk import etterspør bare bærekraftig og GMO-fri soya. Norge er det landet med størst fokus og volum på dette, så slik sett er Norge et foregangsland når det gjelder kjøp av GMO-fri soya.

– Dere har en viktigere rolle enn andel av soyaimport tilsier, sier Juliana Lopes, bærekraftansvarlig i Amaggi. Hvis Norge kutter sin soyaimport, vil det kunne ha konsekvenser for etterspørsel etter bærekraftig soya, mener hun.

 

 

Juliana Lopes holdt nylig foredrag i Norge. Lopes er bærekraftansvarlig i Amaggi, det brasilianske selskapet Norge kjøper GMO-fri soya fra. Norge importerte i 2018 soya tilsvarende 0,85 millioner tonn soyabønner fra Brasil og Canada. Det meste gikk til fiskefôr, mens ca. en fjerdedel ble brukt til kraftfôr på storfe, gris og fjørfe, ifølge FK Fôrutvikling.

 

 

Amaggi-størst på soya
Norsk soyaimport kommer i all hovedsak fra området Mato Grosso vest i Brasil. Det ligger langt fra Amazonas, men er et relativt «ferskt» landbruksområde befolket for ca. 50 år siden. Vår import skjer gjennom det brasilianske firmaet Amaggi, verdens største private soyaprodusent og soyaeksportør. Selskapet, som ble grunnlagt i 1977 av Andre Maggi, driver i tillegg
til sitt eget landbruk (2,8 mill. daa) også råvarehandel, kraftproduksjon og logistikk/transport.

– Amaggi har egne gårder, pluss at de kjøper soya fra rundt 5000 andre produsenter. Det meste av soyaen som leveres til Norge kommer fra Amaggis gårder, forteller Lopes. Det er Amaggi som eier Denofa i Fredrikstad. Denofa står for importen av GMO-fri soya til Norge, Sverige, Finland.

Avskogingen øker
Mye av kritikken mot soyaimporten er avskogingen som skjer med økende takt i Brasil. Fra 2018 til 2019 økte den med 83 %. Det meste skjer ulovlig.

– Brasil er 11 ganger større enn Norge. Mange områder er utilgjengelige, og myndighetene vet ikke hva som skjer. Men siden 1988 er kun 1,1 prosent av avskoget areal blitt brukt til soyadyrking. Det meste, eller ca. 63 prosent av avskoget areal blir aldri brukt til jordbruk, forteller Lopes. Hun forteller også at i Mato Grosso-området er det ingen økning i avskogingen, og veldig fokus på bærekraft.

Åkerbønner og kjøttbeinmel
Økt dyrking av åkerbønner kan erstatte en del av soyaimporten. I dag dyrkes det åkerbønner på 10 000 – 20 000 dekar i Norge. Åkerbønner inneholder 30 – 32 prosent protein, mot ca. 45 – 50 prosent i soyabønner. Åkerbønner har for øvrig høyt innhold av aminosyren lysin, mens det er lite av methionin.

– Hvis vi øker dyrkingen av åkerbønner til 60 000 dekar kan vi øke norskandelen av råvarene i kraftfôr med ca. fem prosentpoeng, opplyser Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrutvikling. Og hvis kjøttbeinmel blir tillatt, kan det gi en like stor økning i norskandel råvare i kraftfôr. Men vi kommer likevel ikke helt i mål.

Kan redusere soyaimporten
– Andre løsninger kan være gjærprotein (fra skog). Men det blir for dyrt å bruke i dag. Bruk av protein fra insekter er heller ikke en løsning på kort sikt. Vi trenger derfor fortsatt soyaimporten, men vi kan redusere den betydelig, mener Røflo.

Det er Felleskjøpet og Norgesfôr som importerer såkorn av åkerbønner. Og de melder om en viss interesseøkning. Mest populære er tidlige finske sorter som Sampo og Louhi, men også noe seinere sorter fra Polen, Tyskland og Danmark. I Sverige skal det nå også foredles på tidlige sorter åkerbønner. Utbudet av sorter som kan passe Norge vil derfor trolig øke framover. Utfordringen med åkerbønner er lang veksttid. De blir seint modne, og ­passer derfor bare i de beste korn­områdene på Østlandet.