Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Akademikerstreik skapte problemer


Akademikerstreik skapte problemer

 

Streiken i lønnsoppgjøret mellom akademikerne og staten i juni var i ferd med å skape en alvorlig situasjon for husdyrnæringa før staten grep inn med tvungen lønnsnemnd. Streiken blant tilsynsveterinærene på slakteriene førte til at en ikke kunne levere griser og andre dyr til slakt, med de problemer det var i ferd med å skape for både dyr og dyreeiere. En slaktemoden gris vokser som kjent med om lag en kilo per dag, og dette kunne på kort tid ha skapt store økonomiske og dyrevelferdsmessige problemer. Mye sto på spill. Norsvin ba blant annet akademikerne om at det kunne gis dispensasjoner for tilsynsveterinærene, slik at griser kunne leveres som normalt.