Publisert: 09.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Agrovisjon 2005

4.–5. november ble Agrovisjon arrangert for første gang i Stavanger. Målgruppen var den aktive, moderne og framtidsretta bonden, den landbruksrelaterte veilederen og landbrukets tjenesteytere.


Agrovisjon 2005

4.–5. november ble Agrovisjon arrangert for første gang i Stavanger. Målgruppen var den aktive, moderne og framtidsretta bonden, den landbruksrelaterte veilederen og landbrukets tjenesteytere.

 

Agrovisjon var todelt; en konferansedel og en utstillingsdel. Konferansen inneholdt mange interessante foredrag og Norsvins direktør, Harald Gjein, foredro om «Hvorfor utvandrer norsk gris til Amerika?».

Utstillingen var nok den mest vellykka delen av Agrovisjon. Med 3200 kvadratmeter utstillingsareal og om lag 100 utstillere tilknytta landbruket, var det noe for alles smak. Norsvin Rogaland hadde egen stand med blant annet demonstrasjon av In-Gris web. Men viktigst av alt var den gode samtalen med alle våre engasjerte medlemmer og samarbeidspartnere i Rogaland.