Publisert: 17.08.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Agromiljø har solgt 30 nye anlegg

Agromiljø har i år solgt hele 30 nye anlegg. De aller fleste i Norge, men også til Sverige, Finland og Frankrike.


Agromiljø har solgt 30 nye anlegg

Agromiljø har i år solgt hele 30 nye anlegg. De aller fleste i Norge, men også til Sverige, Finland og Frankrike.

– Det nye hos oss er våtsåing sammen med gjødsling. Det kan gjøres både for å reparere eng som har gått ut, eller å så i litt frø hvert år for å utsette omlegging av enga, forteller Kyrre Vasstveit, daglig leder i Agromiljø. Agromiljø holder på sin fordeler der gjødselstrømmen gjør jobben.

– Det er flere fordeler med en slik fordeler. De er veldig holdbare, og du får like mye gjødsel ned i alle rørene. I en hydraulisk fordeler med overtrykk vil det komme mest gjødsel i rørene som går rett ned og noe mindre i de som går ut på siden. Kombinert med en kutter på pumpa er heller ikke fremmedlegemer noe problem, mener Vasstveit. Med hydraulisk fordeler som skaper overtrykk er det heller ikke mulig med system for våtsåing.

En annen nyhet hos Agromiljø er slangetromler med to oljepumper.

– Dermed fungerer vårt system med pressruller til å tømme slanger etter spredning bedre. For grisemøkk er bruk av vann best, men vann kan med fordel kombineres med pressruller for å tømme slangen, sier Vasstveit. Hvert fjerde anlegg Agromiljø selger har nå pressruller og slangetrommel med to pumper.