Publisert: 12.12.2018 Oppdatert: 12.12.2018

Stikkord:

Agromek-nyheter 2018

I alt 21 nyheter på Agromek i Danmark er nominert til Agromek Award 2018. Tre av disse nyhetene er aktuelle for svineprodusenter.


Bilde: Big Dutchman lanserer Xaletto, en ny løsning for å ha gris på halm og dypstø/talle. Metoden ligner den en har i kyllingproduksjonen, og gir lavt halmforbruk. Systemet er også rimelig å etablere. Via en aerob prosess sikrer det fordampning av fuktighet og begrenser negative miljøeffekter en kan få i vanlige dypstrøsystemer. Systemet tilfredsstiller krav om rotemateriale til gris, og passer både for smågris og slaktegris i eksisterende eller nye dypstrø/talleløsninger. 

INSEKTVERN: Skov har lagd et insektvern som passer på deres veggventiler. Dette reduserer eventuell smittefare via insekter markant. Det kan for eksempel være et tiltak for å unngå PRRS (spres med insekter opp til 2,4 km) og kanskje afrikansk svinepest. Insektvernet kan ettermonteres.

 

AMMONIAKKUTSLIPP: VengSystems VE118 målemetode kan på en enkel måte måle ammoni­akutslipp fra et grisehus. Systemet består av en sentralenhet (felles for flere avdelinger), målevinger samt vaskeflasker som samler opp ammoniakinnhold i luften. Målevingene registrerer hvor mye luft som går gjennom avdelingen og fører også en brøkdel av lufta ned i vannflaskene. En gang i året skiftes vannflaskene, og de gamle sendes inn for analyse. Innholdet i vannflaskene gir et tall for ammoniakkutslippet fra avdelingen.