Publisert: 30.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Agromek 2012

Fødebinger uten fiksering, energisparende ventilasjon, alternativer til varmelampe og ny type luftrensing var de største svinenyhetene under årets Agromek.


Agromek 2012

Fødebinger uten fiksering, energisparende ventilasjon, alternativer til varmelampe og ny type luftrensing var de største svinenyhetene under årets Agromek.

Miljø, økonomi, dyrevelferd og intelligent landbruk preget nyhetsbildet under årets Agromek. Messa hadde 543 utstillere fordelt på hele 45 mål og ble besøkt av ca 45 000. Det er omtrent samme antall utstillere som for to år siden, men ca 8000 flere besøkende. Sett i forhold til husdyrmessa EuroTier i Hannover med over tre ganger så mange besøk kan det kanskje virke lite. Men så er det uheldig at Agromek finner sted bare to uker etter EuroTier, men her bestemmer de store maskinfirmaene. Årets messe reklamerte med 48 svinenyheter, og Svin presenterer en del av disse.   

Fikseringsfrie fødebinger

Fikseringsfrie fødebinger har fått fokus i Danmark og det ble vist tre slike binger på Agromek. Jydens nye JLF10 SWAP fikk stor oppmerksomhet og tre stjerner på messa.

– Denne bingen kan slå an i Rogaland, kommenterte en norsk innredningselger. Bingen er glassfiber og har smågrishjørne på 1m2 (stort etter danske forhold). Det er også mest fast gulv og kun 120 cm støpejernspalt. Det nye ved bingen er at den kan brukes til fiksering uten at det blir for mye jern og mikmak inne i bingen. Her kan en få fordelene ved å fiksere et par dager rundt grising samtidig som bingen enkelt gjøres om til en fikseringsfri binge. Det er en ny todelt vegg i smågrishjørnet som smart kan trekkes ut og fikseres mot liggeplaten på motsatt side. Annerledes er også at her er både fôrtro foran og også bak i bingen. Ideen er at purka skal få fôr (og grovfôr) manuelt ved fiksering, mens normal fôrtildeling skjer bak i bingen. Bingen er under utprøving i Danmark, men en produsent har allerede bestilt 136 slike binger. Foreløpig resultat fra utprøving viser at det ikke er særlig forskjell i smågristap for denne bingen og samme type binge uten fikseringsmuligheten. Begge fungerer så langt utmerket hos prøvevert og svineprodusent Søren Larsen. Pris på bingen vil ligge rundt 6000 NOK.

Østerrisk fødebinge

Bopil fikk også tre stjerner for en ny fikseringsfri fødebinge fra Østerrike. Bingen måler 2,8 x 2,3 meter eller kun 6,5 m2. Det spesielle er at etearealet til purka er skilt fra smågrisen med en 30 cm terskel og en vegg. Det betyr også at purka må stå med rumpa mot spaltene når hun eter. Dessuten kan purka stenges inn her. Spesielt er også en gulvmontert avrundet bøyle som beskytter smågrisen.   Dessuten er smågrishjørnet firkantet (ca 130×60) og har god tilgang fra gangen. Her finnes ingen varmelampe. Det er ei varmeplate i taket med termostatstyring som sørger for optimal smågristemperatur. Inngangen til bingen ved siden av smågrishjørnet kan enkelt tas i bruk til gulvfôring av smågrisen, eller som et rom der en kan sortere/plassere smågris. Bingen er under utprøving i Østerrike. Pris er ikke bestemt, men vil trolig ligge rundt 7000 NOK.

 

Lavenergi slaktegrisventilasjon

Årets Agromekpris gikk til firmaet som bygger Hardangerbrua i Norge. Ventilasjon kan ofte stå for 80 prosent av energikostnaden i et grisehus. MT Højgaard, et ingeniør og entrepenørfirma fra den gamle byen Viborg, akter gjøre noe med det. Firmaet er relativ nytt når det gjelder landbrukssatsing. På Agromek viste de Intellifarm, et nytt ventilasjonsprinsipp til slaktegrishus. Det finnes i dag modulbaserte løsninger for slaktegrishus med naturlig ventilasjon (se eks. Svin 5/2011). Højgaard har utviklet et nytt modulbasert konsept der en sparer ca 60 prosent av energiforbruket i forhold til grisehus med diffus ventilasjon. Med bruk av solceller kan løsningen bli et null-energihus. Samtidig får du bedre luft både ute og inne. Ulempen er at en må bygge stort for å nyttiggjøre seg prinsippet. En modul blir på over 2000 m2, og en bør helst bygge tre-fire moduler. Prinsippet er at 10-20 prosent av ventilasjon skjer gjennom gulvutsugning (gjødselkanaler), med samme fordeler som tre stjerners nyheten fra Videncenter for Svineproduksjon (se egen sak). Det er bare denne del av ventilasjonen som krever energi, men det er varmegjenvinning i gjødselkanalen. Husene til MT Højgaard er brede (44-60 meter), og et problem i Norge kan være snølast. Luft tas inn gjennom langveggene, men samtidig er taket todelt slik at luft kan tas inn halvveis opp på taket. Her kan også luft slippes ut avhengig av vind og vindretning. Ellers slippes luft ut i mønet. Det hele har et avansert styresystem. Prisen på konseptet blir like rimelig som et vanlig slaktegrishus ved å bygge stort.