Publisert: 19.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Aggressiv PED i Ukraina

Tester på et britisk laboratorium bekrefter at PED-smitten som er oppdaget i Ukraina, er av den alvorlige sorten, skriver Landbrugsavisen.


Aggressiv PED i Ukraina

Tester på et britisk laboratorium bekrefter at PED-smitten som er oppdaget i Ukraina, er av den alvorlige sorten, skriver Landbrugsavisen.

Porcine epidemisk diarévirus (PED) gir kraftig diaré hos svin. Den er svært smittsom, og kan gi opptil 100 prosent dødelighet hos spedgris og smågris.

Viruset smitter via avføring. Den viktigste smitteveien er derfor livdyr, personer, klær, utstyr eller fôr som er tilgriset med avføring. I følge Animalia finnes det ingen gode behandlinger mot PED i dag.

Nå tas smitten igjen i norske overvåkningsprogrammer. Fra 1. januar i år har Veterinærinstituttet igjen tatt inn Porcine epidemisk diarévirus i sine tester. Dette er blodprøver som jevnlig sendes inn for å undersøke sykdommer i norsk svinehold.

Smitten som nå er påvist i Ukraina er langt mer aggressiv, og av samme sort som har herjet i USA og Kina. I amerikanske besetninger tok viruset livet av millioner av gris i 2014.

PED-smitte har eksistert i Europa siden 70-tallet. Og siden 80-tallet har de nordiske landene overvåket viruset. Den gamle varianten av PED laget heller ikke store problemer i besetningene i Europa. Derfor ble virustesten tatt ut av overvåkningsprogrammet i Norge for en periode.

Den gamle varianten av PED laget heller ikke store problemer i besetningene i Europa. Derfor ble virustesten tatt ut av overvåkningsprogrammet i Norge for en periode.

– Sannsynligheten for at PED kommer til Norge, er liten. Men skulle viruset likevel smitte norske svin, så vil vi antakelig få tilstander liknende de vi har sett i USA. Dette fordi den norske svinepopulasjonen har vært fri for viruset og derfor ikke har noen antistoffer mot viruset, skriver spesialveterinær i Helsetjenesten for svin, Atle V. Meling Domke på Animalia.no.

Til Bondebladet sier Domke at norske bønder må tenke god smittebeskyttelse for å unngå viruset. Kjente råd som smittesluse, begrenset persontrafikk og 48 timers karantene etter utenlandsopphold er viktige å følge.

– Vi må heller ikke glemme at smitte kan komme via landbruksutstyr fra utlandet. Da er det viktig å vaske og desinfisere før man tar det i bruk. Danskene er veldig nøye med dette nå. De bygger store vaskehaller på grensa til Tyskland, for å vaske dyrebilene som kommer i retur, sier forteller Domke.

I følge Domke i Animalia ble smitten i USA spredd med livdyrtransport. Porcine epidemisk diarévirus er klassifisert som B-sykdom av Mattilsynet.