Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Afrikansk svinepest sprer seg

Afrikansk svinepest har spredd seg fra Georgia til Armenia. FAO, FNs organisasjon for landbruk og mat, advarer mot spredning til flere regioner og oppfordrer til strengere kontrolltiltak.


Afrikansk svinepest sprer seg

Afrikansk svinepest har spredd seg fra Georgia til Armenia. FAO, FNs organisasjon for landbruk og mat, advarer mot spredning til flere regioner og oppfordrer til strengere kontrolltiltak.

 

– Spredningen av afrikansk svinepest til Kaukasusregionen er en alvorlig trussel for dyrehelsen, og kan lede til en dramatisk situasjon sier FAO Chief Veterinary Officer Joseph Domenech.

Dyresjukdommen ble konstatert i Georgia tidlig i juni 2007. Det er det første tilfellet i Kaukasus. Viruset har sannsynligvis kommet til regionen ved uforsvarlig søppelhåndtering fra internasjonale skip som har ført med seg infisert kjøtt eller kjøttprodukter.