Publisert: 01.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

8600 tonn for mye tross kraftig prisfall

Markedsprognosene for 2006 og 2007 er justert. I år blir det et markedsoverskudd av gris på 4400 tonn, mens neste års prognose lyder på 8600 tonn for mye. Overskuddet i 2007 er beregnet ut fra at prisen ligger hele kr 2,50 under målpris.


8600 tonn for mye tross kraftig prisfall

Markedsprognosene for 2006 og 2007 er justert. I år blir det et markedsoverskudd av gris på 4400 tonn, mens neste års prognose lyder på 8600 tonn for mye. Overskuddet i 2007 er beregnet ut fra at prisen ligger hele kr 2,50 under målpris.

 

PROGNOSEN 2006

Prognoseutvalgets revidering viser altså et overskudd på 4400 tonn svinekjøtt i 2006. Bak disse tallene ligger en økning i produksjonen på 4,9%. Dette er økningen etter at man har tatt med effekten av både slakta lettgris og ordningen med kompensasjon for reduserte vekter. Økning i engrossalget forventes å bli på 1,6% for hele året sett under ett.

 

PROGNOSEN FOR 2007

Prognosen for 2007 viser et svært stort overskudd på svinekjøtt, – anslått til hele 11.900 tonn, dersom jordbruksavtaleprisen blir tatt ut. I den offisielle prognosen har prisen blitt redusert med kr 2,50 per kg, for å øke salget. Denne prognosen viser likevel et overskudd på hele 8600 tonn før andre tiltak settes i verk. Det er gått ut fra 7,1% økt produksjonsvolum. Dette kommer fram som et resultat av 4 % flere slakta griser og 75,6 kg i slaktevekt. Økning i antall griser er bl.a. regnet ut fra semintallene for 2. tertial i år (+ 3,8 %) og en forventet økning på 1,5 % for resten av perioden. Som en følge av lavere engrospris er salgsøkningen forutsatt å bli på 3,6 %. Uten nedgangen ville salget kun økt med 0,8 % og det ville vært ytterligere 3300 tonn for mye.

 

Prognose 2006

 

Produksjon

Import

Salg

Diff.

 

Tonn

% endring

Tonn

Tonn

% endring

Tonn

Svin

117810

4,9

2681

116113

1,6

4370

Storfe

85821

-1,3

2884

88737

-2,8

-32

Sau/lam

24826

-2,1

586

25601

-6,2

-189

Annet

690

 

 

690

 

0

SUM

229146

1,7

6151

231141

-1,0

4156

 

 

Prognose 2007

 

Produksjon

Import

Salg

Diff.

 

Tonn

% endring

Tonn

Tonn

% endring

Tonn

Svin

126154

7,1

2681

120250

3,6

8585

Storfe

84810

-1,2

5084

90313

1,8

-420

Sau/lam

24533

-1,2

1006

26152

2,2

-813

Annet

680

3,1

 

680

 

0

SUM

236176

 

8771

237395

2,7

7352