Publisert: 12.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

7 ukers puljedrift bedre enn 5,5 uker

Hvilket puljesystem skal en satse på ved nybygg? Norsvinskolen anbefaler sju ukers puljedrift.


7 ukers puljedrift bedre enn 5,5 uker

Hvilket puljesystem skal en satse på ved nybygg? Norsvinskolen anbefaler sju ukers puljedrift.

– Sju ukers puljedrift er mest optimalt for de fleste svineprodusenter, sier rådgiver Rolf Gunnar Husveg. Han har vært rådgiver på gris i Fatland i 14 år, og er også lærer ved Norsvinskolen. – Hadde dere spurt meg for to år siden hadde jeg svart 5,5 ukers, men nå mener jeg sju uker er det mest optimale. Men det er ikke fasitsvaret for alle. Hvis puljene blir for store, over 30 – 40 purker, vil jeg anbefale tre eller dobbel sju-ukers i stedet, sier Husveg.

Selv ville han bygd et opplegg med FTS og sju ukers puljedrift og da med fire FTS avdelinger. – Da trenger jeg aldri plass til mer enn to puljer i bedeknings- og gjeldpurkeavdeling, og jeg hadde fått god nok tid på utslaktning, forklarer Husveg. Men også de fleste andre sju ukers varianter fungerer bra.

Husveg tror noen lar seg lure til å tro at de sparer mye plass og investering hvis de bygger for 5,5 ukers puljedrift. – Hvis smågrisen vokser for sakte, og det vil skje, da må du ha en ekstraavdeling mange ikke regner med, forklarer Husveg. Ellers er 5,5 ukers et tøft løp der både grising og inseminering skjer samtidig. – Noen lyktes med det, men langt fra alle, sier Husveg. 5,5 ukers med en fødeavdeling er spesielt hardt å få til. – I utgangspunktet tror en at 5,5 ukers puljedrift er mer arealeffektivt enn sju ukers, men det stemmer ikke, sier Ivar Aanekre, rektor ved Norsvinskolen. Han har regnet på arealkrav for ulike puljesystemer. Da kommer både 3, 5,5 og 7 ukers ut ganske likt (se egen artikkel). Det har egentlig overrasket oss, sier Aanekre. For noen kan også lengre puljeintervall enn sju ukers være en god løsning.

Puljedrift og plan for ungpurker

Husveg mener at en gjennomtenkt puljedrift i grisehuset er en forutsetning for å lykkes som svineprodusent i dag. – En nøyaktig puljeplan kan noen steder være eneste styringsplan i grisehuset. Men for å lykkes i puljedriften må en samtidig ha en god rekrutteringsplan. – Dere må få ungpurkene i brunst før de kommer på det selv. Det betyr at en må ha en strategi for å få de i brunst når de er i alderen 170 til 190 dager, forklarer Husveg.

Rett utslakting – 60 kroner i gevinst

– Det er skremmende mye du kan tjene på å finne riktig utslaktingsvekt, sier Hans Kr Heum i Vestfold. Han har vært foredragsholder på Norsvinskolen omtrent siden starten tidlig på 90-tallet. Heum har mange eksempler og erfaringer fra egen besetning å vise til. Han viser oss et eksempel med to slaktegrisprodusenter med samme gjennomsnittlig slaktevekt, men en av dem har stor spredning på slaktene.

– Han som har liten spredning på slaktevekt tjener faktisk hele 60 kroner grisen. Det blir 120 000 kroner i året hvis du har 2000 slaktegriser, sier Heum. En forutsetning for å få dette til er imidlertid å ha bygd slik at grisen ikke må slaktes for tidlig fordi neste pulje skal ha plass. 

 

Norsvinskolen 

Norsvinskolen er i regi av Norsvin. Her er tre hovedmoduler, smågris, slaktegris pluss kurset driftsledelse som Svins utsendte var med på. Inn under kurset driftledelse ligger viktig tema som økonomi, organisering, puljesystem og rekruttering. Eller egentlig kunnskap alle moderne svineprodusenter trenger. Har du tatt alle tre kursene (3 x 3 dager) får du tittelen cand. pig. I tillegg har Norsvinskolen kurs i spesialtemaer. Ivar Aanekre er rektor ved Norsvinskolen. Under skolens 18-årige historie er det uteksaminert 700 cand. pig’er.