Publisert: 11.12.2023 Oppdatert: 11.12.2023

Stikkord:

69 år og bygger for 10 millioner

Helena og Hans Frogner i Ringsaker har gått fra å være svineprodusent med kombinertbesetning til å bli satellitt. For å ta hånd om all smågrisen har de bygget et fleksibelt fjøs med talle-/dypstrøbinger på 55 x 22 meter. 


Bildet: – Du kan ikke slutte å investere selv om du er 69 år, sier Hans Frogner. Han har fortsatt tro på svineproduksjon.

 

Helena (55) og Hans Frogner (69) på gården Kvarstad i Ringsaker har gått fra å være kombinertprodusent med 64 purker og 26 ukers puljedrift, til å bli satellitt. Fra nyttår skal de få 64 purker hver åttende uke (utvidet konsesjon) fra Snusjara purkering. I februar vil et nybygg som skal romme avvent smågris stå klart. Det er et 55 x 22 meter isolert bygg i betong med 3,5 meters takhøyde. Her er det tretakstoler, flatt innertak og ventilasjon med loftsventiler. Det er Odland AS som har levert veggelementene, og lokale håndverkere har gjort byggearbeidene. Fjøssystemer AS har levert innredning og ventilasjon. Huset har et fleksibelt og stort rom inndelt i 11 talle-/dypstrøbinger. Det er 10 binger på 70 m2 talleareal samt en mindre sjukebinge. I tillegg er det et servicerom og kontor i den ene enden. Alle bingene har kjørbar port og går inn til et langs­gående opphøyd fôrareal i midten av huset. Fôrarealet til hver binge er på 30 m2. Huset har tørrforing med 10 doble automater i hver binge. Det er tenkt opptil 90 smågris i bingen eller hele 1,1 m2 plass per gris. I midten er en langsgående transportgang. Ved levering kan smågrisen stenges inn i fôrarealet og sendes ut gjennom gangen til en utlastningsrampe.  

10 millioner
Hele bygget koster omtrent NOK 10 millioner.
En fordel i Hedmark er at flertallet av gårdene har rett til almenningsrabatt ved oppføring og vedlikehold av driftsbygninger. Denne kan for et bygg i denne størrelsen utgjøre ca. 1 million kroner. Ut over dette har Frogner ikke søk tilskudd til bygget. 

– Vi valgte å bygge om fra kombinert dels fordi det i vårt system var vanskelig å ha tid og plass til å fôre fram grisen helt til 90 kg. Vi har et fjøs med 64 FTS-binger fra 1997. Det fungerer helt fint fortsatt, men bingene er for små til å fôre fram alle grisungene vi får i dag, sier Hans. 

Og med høye slaktevekter blir tida knapp til vask før ny grising. De ønsket dessuten å bli mer spesialiserte, og slippe oppgaver som for eksempel inseminering. Hans er også av den oppfatning at vi ikke kan slutte å investere selv om vi har passert normal pensjonsalder. Hans er fortsatt en sprek gårdbruker som tidligere har deltatt i blant annet triatlon. Og den som trolig skal overta gården i Ringsaker er bare 18 år.