Publisert: 14.01.2016 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

60 000 høyere dekningsbidrag

Hvor lenge skal du gi smågrisfôr før du starter med slaktegrisfôr? Hos Bjørn Gevelt i Mjøndalen har Norgesfôr gjort forsøk på dette i 2015.


60 000 høyere dekningsbidrag

Hvor lenge skal du gi smågrisfôr før du starter med slaktegrisfôr? Hos Bjørn Gevelt i Mjøndalen har Norgesfôr gjort forsøk på dette i 2015.

Bjørn Gevelt er svineprodusent i Mjøndalen ved Drammen. Han har 11 ukers puljedrift med 56 purker i pulja. Totalt produseres 3000 smågriser i året.

For to år siden gav han sin fôrkonsulent i Norgesfôr, May Helen Gryte, en utfordring. Hvordan tjene fem kroner mer per smågris? Tanken var å spare på smågrisfôret. Før forsøket startet gjorde Gevelt som han tidligere hadde fått råd om. Han gav kun smågrisfôr helt fram til salg ved 10 ukers alder.

– Jeg så det gikk store mengder smågrisfôr siste uka, og tenkte at her kunne noe spares, sier han.

 

Smågrisfôr fases inn etter to uker

Og dermed gjorde Norgesfôr et fôringsforsøk hos Mjøndalenbonden. Slaktegrisfôr ble faset inn med ulik mengde og innfasingshastighet. Både Ideal 30 og Ideal 50 ble prøvd. Forsøksgruppene ble sammenlignet med standarden å kun gi smågrisfôr.

Parallelt med forsøket deltok Gevelt på et fagmøte om fôring. Her hevdet en fôrrådgiver at det beste var å gi kun smågrisfôr fram til salg. Men i dag gir bonden fra Mjøndalen smågrisfôr alene de to første ukene etter avvenning. Deretter fases Ideal 30 inn 0 til 100 prosent de neste to ukene. Strategien har gitt en innsparing i fôrkostnader per smågris på 20 kr.

I sum blir det 60 000 kr i året. Det er fire ganger mer enn det Bjørn trodde han kunne spare. Dessuten har tilveksten blitt bedre enn før, og overgang til Ideal 30 er også en fordel for de som kjøper smågrisen. En smågris bør være tilvent slaktegrisfôr ved salg.

– Smågrisfôr er bra til sitt bruk, men skal en tjene mest mulig per smågris er det viktig å forlate smågrisfôret i tide, smiler svinebonden fra Mjøndalen.

 

Torv og smågrisfôr før avvenning

Før avvenning gir Gevelt en blanding av torv og smågrisfôr i smågrishjørnet.

– Før forsøket var jeg litt slapp med dette. Jeg synes det var arbeidskrevende, og vi ga bare litt torv når vi syntes vi skulle gkøre det. Men så gjorde vi en test der smågrisen på ene siden av gangen fikk torv, men ikke på andre siden. Da så vi tydelig forskjellen. Gruppen som ikke fikk var likbleike i forhold til de som fikk. Samtidig var dødeligheten større i gruppa som ikke fikk torv, forklarer Gevelt.

Etter dette har Gevelt vært nøye med å gi torv, men blander det sammen med smågrisfôr. Første uka får smågrisen bare torv, men så fases smågrisfôret inn med 20 prosent andre uke, 40 prosent tredje uka osv. Torv og smågrisfôr blandes til en varm grøt før det gis i smågrishjørnet.

– Det står faktisk at du skal gjøre det slik på sekken, men det gikk 15 år før jeg leste det, smiler Gevelt.