Publisert: 20.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

50000 sysselsatt i norsk matindustri


50000 sysselsatt i norsk matindustri

 

Av norsk matindustris samlete produksjonsverdi på 150 milliarder kroner i 2007, står kjøtt- og fjørfeindustrien for 25 prosent. Fiskeindustrien representerer 21 prosent. Av en total sysselsetting på 49 400 personer i norsk matindustri, er om lag hver fjerde person ansatt i kjøtt-og fjørfeindustrien, melder NHO Mat og Bio.

Lønnsomheten i matindustrien, både samvirkene og aksjeselskapene, har lønnsomhet som ligger under annen industri. Slik har det vært i mange år. En fallende andel av omsetningen i kjøtt- og fjørfeindustrien kommer fra nye produkter. Lønnskostnadene utgjør 44 prosent av bearbeidingsverdien i matindustrien.