Publisert: 19.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

500 negative svar på Gildes bakterietester

Gilde hadde den 3. mars fått analyseresultatene fra 508 prøver som er tatt i jakten på mulige E. coli 0:103-bakterier. Samtlige tester var negative.


500 negative svar på Gildes bakterietester

Gilde hadde den 3. mars fått analyseresultatene fra 508 prøver som er tatt i jakten på mulige E. coli 0:103-bakterier. Samtlige tester var negative.

 

Dette betyr at det så langt ikke er funnet spor av E. coli-bakterien hos Gilde.

De 508 prøvene er tatt av tilbaketrukne varer, produksjonslokaler og utstyr, samt av innkomne dyr og slakt. Analysene er utført av Norsk Matanalyse og Norges Veterinærhøgskole.

– Gilde har satt inn betydelige ressurser for å finne smittekilden, sier konsernsjef Axel Krogvig i Gilde Norsk Kjøtt. De første 100 testresultatene kom tirsdag 28. februar, og samtlige prøver var negative. Gilde vil fullføre analyseprogrammet i henhold til den fastlagte planen. Testresultatene vil bli fortløpende offentliggjort på vår hjemmeside.

– Gilde har helt siden den første mistanken om at det kan ha vært E. coli O:103 i kjøttdeigen fra anlegget på Rudshøgda, hatt fokus på liv og helse, sier Krogvig. Derfor ble all kjøttdeig, karbonadedeig og familiedeig merket 103 umiddeltbart trukket fra markedet. Gilde har igangsatt et omfattende analyseprogram for å finne den mulige smittekilden.