Publisert: 17.06.2020 Oppdatert: 17.06.2020

Stikkord:

Nasjonal dyrevelferdskampanje i 2021

500 grisebønder får tilsyn

Cirka 500 svineprodusenter kan vente seg uanmeldte ­besøk av Mattilsynet i 2021. Da skal en nasjonal tilsynskampanje av dyrevelferden i svineproduksjonen gjennomføres. Utvalget av produsenter skjer tilfeldig.


– Veterinærinstituttet gjør et tilfeldig utvalg av svineprodusenter som driver ren smågrisproduksjon, kombinert produksjon eller ren slaktegrisproduksjon. Utegrisbesetninger og slaktegrisbesetninger som leverer under 10 griser per år omfattes ikke av denne kampanjen. Tilsynskampanjen omfatter hele landet, og antallet tilsynsbesøk vil skje prosentvis i forhold til hvor mange svineprodusenter det er i våre fem forskjellige regioner, sier Gry Almdahl. Hun er prosjektleder for tilsynskampanjen i Mattilsynet. 

2021
Opprinnelig var det meningen at ­kampanjen skulle startet allerede i høst, men den har som kjent blitt utsatt. Tilsynene skal gjennomføres i løpet av kalenderåret 2021, og de ­første uanmeldte besøkene starter i januar. 

Bakgrunnen for denne tilsynskampanjen er et initiativ fra landbruks- og ­matministeren. Hun ønsker en nasjonal kartlegging av hvordan tilstanden er for norske griser på dyrevelferds­området.

 

– Vi lager en egen side for kampanjen på mattilsynet.no der vi fortløpende legger ut relevant informasjon som er rettet mot svine­bønder. Vi ønsker åpenhet om kampanjen, og nettsiden vil være åpen for alle, sier Gry ­Almdahl.

 

– Hensikten er å forsøke å kartlegge den generelle tilstanden på dyrevelferdsområdet. Det skal med andre ord ikke gjennomføres risikobaserte tilsynsbesøk slik vi vanligvis gjør. Målet er å få et helhetsbilde av tilstanden på dyrevelferdsområdet. Det betyr at også de som driver grisehusene sine godt får mulighet til å vise fram dette.. Det er med andre ord ingen grunn til å føle seg mistenkeliggjort hvis det kommer et tilsynsbesøk fra Mattilsynet på gården. Vi vet at mange driver bra og i tråd med forskrifter og krav. Utvalget av produsenter vil stå prosentvis i forhold til hvor mange svineprodusenter det er i de ulike regionene, sier Almdahl til Svin.

Åpen informasjon
Det totale antallet produsenter som får tilsyn er ikke konkret fastsatt, men prosjektlederen antyder at det vil bli cirka 500. Det er som sagt Veterinærinstituttet som gjennomfører et tilfeldig utvalg av produsenter for Mattilsynet. 

– Og hva skal Mattilsynet se etter på sine besøk? 

– Mattilsynets Hovedkontor har gitt prosjektgruppa et rammeverk for hva vi skal undersøke (se faktaboks). Vi lager veiledere for inspektørene som vi vil legge ut på en egen kampanjeside på mattilsynet.no. Nettsiden vil være åpen for alle, og vi vil fortløpende legge ut informasjon om tilsynskampanjen. Mattilsynet ønsker at svineprodusentene skal være best mulig informert om hva som skjer ved et tilsynsbesøk, og har derfor laget en animasjonsfilm som viser dette. Filmen vil publiseres på kampanjesiden. sier Gry Almdahl. 

Mer informasjon om hvilke krav i regelverket som vil bli kontrollert, og veiledning om hvert enkelt krav, vil bli publisert på nettsiden til kampanjen.

 

Dette skal minst kontrolleres

// Hvordan syke og skadde dyr behandles og avlives.

// Om det brukes tilstrekkelig aktivitets- og rotemateriale, redebyggingsmateriale for purker og strø.

// Om og hva slags avtale produsentene har med veterinær om kastrering av gris.

// Hvordan kastrering blir registrert i helsekortet.

// Om det i fjøs med slaktegris er dokumentert at det elektriske anlegget og brannalarmanlegget er tilstrekkelig kontrollert av fagperson.

// Også andre regelverkskrav kan bli kontrollert.