Publisert: 25.08.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

50 prosent opp på fem år

Byggekostnader har økt til tross for finanskrise. Et grisehus som kostet 5 millioner i 2005 koster ca. 7,5 millioner å sette opp i dag.


50 prosent opp på fem år

Byggekostnader har økt til tross for finanskrise. Et grisehus som kostet 5 millioner i 2005 koster ca. 7,5 millioner å sette opp i dag.

 

 

Håvard Ringnes på Fladby i Ullensaker har satellittbesetning i purkering. Ringnes er også kjent som tidligere styremedlem i Nortura. Fram til 2005 drev han i et gammelt grisehus samtidig med at han også leide et grisehus på en nabogård.

Men i 2005 ble nytt grisehus bygd og produksjonen økt. Nå får Ringnes 50 griseklare purker hver 8. uke. Her er binger på 2,35×3,10 der smågrisen går igjen fram til salg. Ringnes har to avdelinger med 50 slike binger i hver, eller til sammen 980 kvadratmeter grisehus. Huset ble bygd nøkkelferdig og kostet 5 millioner kr i 2005.

 

7,5 millioner i dag

Ola Rognlien i Fjøssystemer anslår at samme grisehus i dag ville koste nær 7,5 millioner kroner, selve grisehuset ca 7 millioner, og resten til tomt med vei, strøm og vann helt fram. Da er prisene omtrent uendret, eller har gått svakt ned siste halvannet året. Ringnes har hus med glassfiberinnredning, tørrfôring, kombidiffus ventilasjon, overrislingsanlegg og takhøyde på 2,80. Det er videre støpejernrister og vakuumutgjødsling. Alt fungerer som det skal fem år etter at det var nytt. Byggeløsninger og innredning er heller ikke særlig annerledes i dag enn for fem år siden. Ringnes ville heller ikke forandret mye hvis han skulle bygd nytt i dag.- Det eneste jeg ville gjort annerledes er å dele den breie gjødselrenna i midten av huset i to smalere. Da ville vakuumutgjødsling ha fungert bedre, mener Ringnes.

 

Ei årslønn i byggekostnad

Ringnes har meget bra resultat i grisehuset, som ikke har binger med mulighet for fiksering. I 2010 ble det 12,1 avvente per kull med 11 kg i snittvekt. 

 – Resultatet bør være såpass om en skal forsvare et nybygg, sier Ringnes. Med den prisen han har betalt for grisehuset gir det en akseptabel inntjening. Hadde prislappen på nytt grisehus vært 7,5 millioner i stedet for 5, ville den årlige inntekta vært ca. 190 000 kr lavere enn den er i dag ( 22 års avskriving, 6 % rente). Sagt på en annen måte; økte byggekostnader har spist opp nær en årslønn i svineproduksjon på fem år. – Du må være enda dyktigere for å forsvare et nybygg i dag, sier Ullensakerbonden. Høye byggekostnader har helt klart blitt en stor utfordring for landbruket. Tilskudd og lån fra Innovasjon Norge er heller ikke særlig mye å skryte av i denne delen av landet. Her er det imidlertid forskjeller fra landsdel til landsdel og fylke til fylke. Det har trolig en del å si for hvor og hva som bygges.