Publisert: 06.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

4000 tonn for lite svinekjøtt

Den første markedsprognosen for 2009 viser et underskudd på 4100 tonn svinekjøtt. Produksjonen blir uforandret, og salgsøkningen på to prosent.  Også i år ventes underskudd av svinekjøtt, men overskudd av kylling.


4000 tonn for lite svinekjøtt

Den første markedsprognosen for 2009 viser et underskudd på 4100 tonn svinekjøtt. Produksjonen blir uforandret, og salgsøkningen på to prosent.  Også i år ventes underskudd av svinekjøtt, men overskudd av kylling.

 

Det forventes fortsatt et stort underskudd på storfekjøtt også i 2009. Dette går fram av Nortura Totalmarkeds prognose.

Bak prognosen for svinekjøtt ligger en liten nedgang i slaktevekter (0,3 kg) og en økning i antall bedekninger med 0,5 %. Effektiviteten forventes å øke med 0,5 %. Det er beregnet 1900 tonn importert, hvorav 1381 tonn stammer fra WTO-kvoten og ca 500 tonn gjelder spekk. Det er verdt å merke seg at spekkimporten er redusert med 800 tonn i forhold til tidligere år.

Det prognoseres med to prosent vekst i salget neste år. Det er gått ut fra prisnivå på linje med ny målpris, noe som gir en prisøkning på 5,7 % på engrosleddet. Det økte forbruket skyldes i hovedsak økt innbyggertall og gunstigere prisforhold. til storfekjøtt.

 

 

2009

(sept 2008)

Produksjon

Import

Salg

Diff

Tonn

% endr.

Tonn

Tonn

% endr.

Tonn

Svin

123300

0

1900

129300

2

÷ 4100

Storfe

84000

1

5300

97600

2

÷ 8300

Sau/lam

23350

1

800

26900

2

÷ 2700

Kylling

72600

3

0

73600

8

÷ 1000

 

 

Prognosen for 2008

Septemberjusteringa av årets prognose viser en liten nedjustering av slaktemengden (700 tonn), mindre spekkimport (500 tonn) og en del lavere salg (2200 tonn). Dette gir et forventet underskudd på 2400 tonn svinekjøtt i 2008. Det er verdt å merke seg et forventet overskudd på 2500 tonn kylling. Import etter nedsatt toll er på 5200 tonn og 3800 tonn for henholdsvis storfe og sau.

 

 

2008

(sept 2008)

Produksjon

Import

Salg

Diff

Tonn

% endr.

Tonn

Tonn

% endr.

Tonn

Svin

122800

5

2200

127400

1

÷ 2400

Storfe

84300

0

10500

96700

2

÷ 1900

Sau/lam

23100

1

4150

26350

3

900

Kylling

70600

16

0

98100

12

2500