Publisert: 14.04.2018 Oppdatert: 14.08.2018

Stikkord:

34 avvente på Ringerike

Mari og Nils-Erik Frøhaug på Ringerike ble først i Norge til å nå 34 avvente i Ingris. De vant også i fjor, men har løftet produksjon enda et hakk. Åtte hadde mer enn 32 avvente.


– Alt har egentlig gått bra siste året. En forskjell er at vi kanskje har vært litt mer avslappet enn før, og latt purkene gå med flere grisunger enn vi har gjort tidligere. Men det har purkene klart fint. Noen klager på den nye TN 70 purka, men vi synes den er fantastisk. De griser lettere, mjølker bedre og spiser mer. Purkene er også lettere å holde i godt hold selv om de avvenner flere smågris, sier Mari og Nils-Erik Frøhaug i Buskerud. 

Høy grisingsprosent
De har smågrisproduksjon med sju ukers puljedrift og 19 til 20 i pulja. De fôrer fram ca. 65 smågriser til slakt per pulje, har leveringsavtale på 150 smågriser, mens resten går på spotmarkedet. Grisningsprosenten er rekordbra, og har de siste årene vært rundt 97 prosent.
– Vi inseminerer aldri flere enn 20 purker. Nå har vi begynt å inseminere færre enn 20. Vi synes det er greit å ha en ledig ekstra fødebinge for enklere å kunne splitte kull. For å få et godt resultat er det viktig å ha tilstrekkelig plass i grisehuset. Særlig smågrisavdelingen tror jeg blir alt for trang mange steder hvis du har 14 avvente, sier Nils-Erik. Dagens gris trenger både større fødebinger og smågrisavdeling enn det de fleste har bygd for, mener Nils-Erik.

Toppdressing og fôrbytte
Grunnlaget for gode resultater starter i avlsarbeidet. Frøhaug drev tidligere avlsbesetning, og har valgt egenrekruttering og sik-sak krysning.
– Men vi bruker alltid Pluss-sæd for å få minst mulig etterslep. Og vi bruker mye tid på å finne de rette purkeemnene. Et krav er for eksempel 16 spener, opplyser Mari. Normalt har de 6-7 ungpurker i pulja, og disse flyttes til rånen fire uker før inseminering. Både gamle og unge purker får godt stell og rikelig med fôr i perioden før inseminering. Frøhaug har våtfôring, men i tillegg får purkene Format Toppdressing som tørrfôr etter avvenning og fram til inseminering. I fødeavdelingen brukes laktasjonsfôr, mens både slaktegris og gjeldpurker får Vekst 110 av praktiske hensyn. Det fôres fire ganger daglig i fødeavdelingen og to i drektighetsavdelingen. Men i tillegg gis noe tørrfôr.  I dagene mellom avvenning og inseminering får purkene Toppdressing som ekstrafôr.
– Hvis ei purke blir matlei i fødeavdelingen bytter vi til tørrfôr helt eller delvis i noen dager. Da kan vi bruke både laktasjonsfôr, slaktegrisfôr, smågrisfôr eller Toppdressing, sier Nils-Erik.

Rask inseminering
Grunnlaget for mange avvente smågris legges ved inseminering. Purkene må være i godt hold, og Frøhaug tar seg god tid til å sjekke brunst. Derimot skjer selve insemineringen raskt hvis purkene står godt.
– Vi inseminerer på fôringsbås, og slipper rånen foran. Vi inseminerer begge to og kan enkelte ganger inseminere tre purker hver oss samtidig, forklarer Nils-Erik.
– Når en først har sluppet fram rånen må en være på hugget. Purka kan fort minste interessen hvis det går for lang tid, mener Mari.

Kullsplitting reduserer smågristapet
Frøhaug er også blant de beste på smågristap. Her er for øvrig variasjonen relativt stor også blant de aller beste besetningene. Første uka etter grisning betyr mye ekstra jobb for Mari og Nils-Erik. Ei purke kan få ligge med opptil 16 smågriser. Det gjelde også ungpurker.
– Men vi kullutjevner, og lar purkene ha 14 til 16 jevne smågriser. For enkelte purker kan dette likevel bli for mange, sier Mari. Da har Frøhaug systemet med byttebinger på lur. En ledig fødebinge eller/og en ekstrabinge de har brukes til splitting av kull. Første uka etter grising flyttes grisunger fram og tilbake hit fire ganger daglig. I ekstrabingen får smågrisen melke­erstatning mens de venter på ny tur inn til mora. Hvilke kull som splittes skjer skjønnsmessig, men Frøhaug gir saltbalanse til smågrisene. Går krybba med saltbalanse fort tom, er det en indikasjon på at noe er galt. Ellers har de en strategi med at den ungpurka som grisa først bli avvent tidlig og deretter brukt som «ammepurke».
– Hit samles de aller minste grisungene i pulja. Det gir disse et løft før de skal i smågrisavdelingen, forklarer Mari. Hun og mannen startet karrieren med gris for 26 år siden med 18 avvente. I dag har de 34 avvente. Hvor mange avvente har de beste om 10 år?
– Det går en grense ved cirka 35 smågriser hvis en ikke skal ha kortere dietid, eller purka får flere spener, svarer Mari og Nils-Erik.

Resultater Frøhaug 2017 2016
Antall avvente 34,0 33,7
Levendefødte per kull 15,7 15,5
Avvente per kull 14,4 14,3
Tomdager per kull 6 6
Grisingsprosent  96,5 96,7
Alder avvenning 33 32

Mari og Nils-Erik Frøhaug bruker begge mye tid i grisehuset, men går sjelden dit samtidig. Nils-Erik tar normalt morgenstellet, men Mari går i grisehuset midt på dagen og om kvelden.